Πόσα μεγαλυνάρια ψάλλουμε σε ένα παρακλητικό κανόνα;

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
#1
Τελικά πόσα μεγαλυνάρια ψάλλουμε σε έναν παρακλητικό κανόνα; Το ρωτάω αυτό γιατί έχω βρεθεί σε παρακλήσεις, όπου παράλληλα με τα μεγαλυνάρια του Ωρολογίου, ψάλλονταν και πολλά άλλα, με αποτέλεσμα η ακολουθία να μακραίνει αρκετά. Τι ισχύει λοιπόν;
Έπειτα, έχω παρατηρήσει ότι ορισμένοι συνάδελφοι ψάλλουν το ''Άλαλα τα χείλη'' σε πολύ αργό- έως κουραστικό θα έλεγα- ρυθμό. Αυτό είναι σωστό;
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#2
Τελικά πόσα μεγαλυνάρια ψάλλουμε σε έναν παρακλητικό κανόνα; Το ρωτάω αυτό γιατί έχω βρεθεί σε παρακλήσεις, όπου παράλληλα με τα μεγαλυνάρια του Ωρολογίου, ψάλλονταν και πολλά άλλα, με αποτέλεσμα η ακολουθία να μακραίνει αρκετά. Τι ισχύει λοιπόν;
Έπειτα, έχω παρατηρήσει ότι ορισμένοι συνάδελφοι ψάλλουν το ''Άλαλα τα χείλη'' σε πολύ αργό- έως κουραστικό θα έλεγα- ρυθμό. Αυτό είναι σωστό;

Νομίζω ότι το κάτωθι από το ΤΜΕ απαντά στις ερωτήσεις σας, καθώς και στην παρατήρησή σας περί του αργού "Άλαλα τα χείλη" το οποίο έχει να κάνει με την παρουσία Αρχιερέως και την προσκύνηση της εικόνας της Θεοτόκου.


Στο θέμα της πληθώρας άλλων μεγαλυναρίων εφόσον δεν αφορούν το Ναό στον οποίο γίνεται η ακολουθία άμεσα (όχι δηλαδή την παρουσία μίας εικόνας, όταν το τυπικό αναφέρει τον Άγιο του Ναού, εννοεί κάτι συγκεκριμένο), τότε αναφερόμαστε σε "εμπλουτισμό", ο οποίος έχει τις περισσότερες φορές τη λογική του να μην παρεξηγήσει ο τάδε Άγιος κλπ.
 

Attachments

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
#3
Άρα, όταν δεν υπάρχει αρχιερέας είναι πλεονασμός να λέγεται αργά.
Όσο για το δεύτερο, κάτι τέτοιο είχα υποψιαστεί. Καιρός, νομίζω, είναι να κατανοήσουμε ότι η τάξη δεν γράφτηκε στην τύχη, ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε ότι να 'ναι.
Ευχαριστώ κ. Τσακίρογλου
 
#4
δεν είναι λίγο άσχημο όμως τα Μεγαλυνάρια να ψάλλονται σύντομα και γρήγορα (όπως δυστυχώς το κάνουν αρκετοί).Με αποτέλεσμα ο Ιερέας να ''τρέχει''να τελειώσει το θυμιάτισμα εκείνη την στιγμή ή το άλλο να τελειώνει το σύντομο ο ιεροψάλτης ο ιερέας να μην έχει τελειώσει και ο κόσμος να περιμένει.Νομίζω πως ο συγχρονισμός είναι το πάν.Άργό το ένα μεγαλυνάριον ή δυο και μετά κανονικά.
 
Last edited:

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#6
Αν τυπικά ορίζεται μόνο του αγίου του ναού (έτσι λέει και το ωρολόγιο), χρειάζεται να ψαλούν τα σχετικά μεγαλυνάρια της μεταμορφώσεως ή των προεορτίων της κοιμήσεως (και του καθ' ημέραν αγίου); τα οποία βέβαια τα βρίσκουμε μόνο στο "παλαιό εγκόλπιο", αν το έχουμε.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#7
Δὲν λέγεται μεγαλυνάριο τοῦ ναοῦ ἢ ἄλλο

(Εὐχολόγιον Goar σ. 676, Εὐχολόγιον ἐκδ. 1602, 1803 σ. 393, Εὐχολόγιο 1862 σ. 587, Ἁγιασματάριον ἐκδ. 1759 σ. 30, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1740 σ. 421, 1757 σ. 409, 1830 σ. 503, 1832 σ. 503, Ὡρολόγιον Ἀπ. Διακονίας 1952 σ. 522).
 
Last edited:

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#8
Ποιο ευρύτερο πλαίσιο τυπικής παράδοσης μπορούμε να επικαλούμεθα για τη μη ύπαρξη κανενός πρόσθετου μεγαλυναρίου;

Περισσότερο για να το γνωρίζουμε. Τα επιπλέον μεγαλυνάρια ημέρας και αγίων της περιφερείας τα κόβεις εύκολα, αλλά το ένα μοναδικό του ναού δεν μπορείς να το καταργήσεις, ειδικά αν προβλέπεται κι από Ωρολόγιο κι από ΤΜΕ..
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9
Τὰ μεγαλυνάρια τοῦ μικροῦ παρακλητικοῦ κανόνα (ἐκτὸς τοῦ πρώτου ποὺ εἶναι ἐγκωμιαστικὸ-προέκταση τοῦ Ἄξιον ἐστίν) εἶναι ἱκετήρια, ἐνῶ τὸ τοῦ ναοῦ ὄχι. Δὲν ἁρμόζει ἁγιολογικὸς ὕμνος στὸν πόνο τοῦ παρακαλοῦντα. Ἡ σοφία τῶν πατέρων διέκρινε τί χρειάζεται καὶ τί ἀποπροσανατολίζει τὴν ἀκολουθία-σοφὴ σειρά.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#10
Δεκτό από εμένα αλλά ρωτώ βάσει πηγών, ποια "σχολή" τυπικού εκπροσωπεί.
 
Last edited:

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#12
Για το ΤΜΕ είπαμε, έχει πρόσθετο μεγαλυνάριο. Τη μη ύπαρξη πρόσθετου μεγαλυναρίου, ποια πηγή προγενέστερη ή έστω σύγχρονη του ΤΜΕ την υποστηρίζει; Το Ωρολόγιο που επίσης έχει πρόσθετο μεγαλυνάριο είναι προγενέστερο ή μεταγενέστερο του ΤΜΕ;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#13
Ἔχω μελετήσει 1500 χειρόγραφα. Κανένα χειρόγραφο δὲν προβλέπει μεγαλυνάριο τοῦ ναοῦ ἤ ἄλλα, βλ. καὶ # 7.

Ἡ προσθήκη ἔγινε στὸ «διορθωμένο» Ὡρολόγιον Ἀποστολικῆς διακονίας 1974.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#14
Κατ᾿ ἀρχάς σεβόμεθα τό ἰσχῦον τυπικό (ΤΜΕ) καί τά ἐπίσημα ἐτήσια βοηθήματα πού προβλέπουν τό μεγαλυνάριον τοῦ ναοῦ.
Συγχωρήσατέ μοι, ἀλλά εἶναι κουτό νά ἰσχυριζόμαστε ὄτι Δὲν ἁρμόζει ἁγιολογικὸς ὕμνος στὸν πόνο τοῦ παρακαλοῦντα. ὅταν ψάλλουμε:
...μετὰ τοῦ Προδρόμου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων
...ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου, Λουκᾶ ἱερωτάτου
Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες,

Σέ παλαιότερο Μικρόν Εὐχολόγιον τῆς Ἀ. Δ., πού ἔβλεπα στούς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας μου νεανίας ὤν, ὑπῆρχε τό πολύ ὡραῖο:
Ίλεως γενού μοι τω ταπεινώ, ότι πλήν σου άλλην ου γινώσκω καταφυγήν, ο εν αμαρτίαις παντοίαις πεπλησμένος, ελέησον με μόνη Χριστιανών η ελπίς. (πρβλ. ἐδῶ κι ἐδῶ).

Ἄν ὁ ναός τιμᾶ καί ἄλλους ἁγίους λέμε καί αὐτῶν. Λέμε τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας. Καί μετά τήν ἑορτήν τῆς Μεταμορφώσεως λέμε καί αὐτό.

Σημ. Πολλοί ναοί ἔχουν καί τό παλαιό ἐγκόλπιο ἀλλά καί τόν Ἐνιαύσιον Στέφανον, πού τά ἔχει, ἀλλά καί πολλές πλέον ἐφαρμογές στά κινητά καί τάμπλετ.
 

Μ.Β.

Ματθαίος Βλάχος
#15
Μήπως το "Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί" δεν τα καλύπτει όλα;
Άντε, ας πούμε και του ναού που έχει γίνει παράδοση πλέον.
Τα υπόλοιπα είναι να 'χαμε, να λέγαμε..
 
Last edited:
Top