[Ερώτηση] Πρώιμα Τυπικά Κωνσταντινουπόλεως

#1
Μια ερώτηση αγαπητοί συνάδελφοι, ως πρώιμα τυπικά της Κωνσταντινουπόλεως, εκτός του "Μέγα Τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως (9ου-10ου αἰ.)", ποιά άλλα εννοούνται;;; ευχαριστώ
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Ἰβηριτικὸ (στὰ γεωργιανά, δὲν ἔχει μεταφραστεῖ) συναξάριο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1042-1044 βασισμένο σὲ Κωνσταντινουπολιτικὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο πρὸ τοῦ 906.
 
#3


Ἰβηριτικὸ (στὰ γεωργιανά, δὲν ἔχει μεταφραστεῖ) συναξάριο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1042-1044 βασισμένο σὲ Κωνσταντινουπολιτικὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο πρὸ τοῦ 906.
Υπάρχει πουθενά αναρτημένο το εν λόγω Τυπικό;; ευχαριστώ.....
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4


Τὸ Ἡμερολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, τὸ ἐκδοθὲν τὸ 2003, περιλαμβάνει τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κειμένου.

Ὑπάρχει ἀναλυτική περιγραφὴ στὴ Ῥωσικὴ γλῶσσα στὸ βιβλίο τοῦ Korneli Kekelidze:

https://archive.org/details/liturgicheskieg00churgoog

 
Last edited by a moderator:

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#6
Ὁ σύνδεσμος δὲν λειτουργεῖ. Ποιός ὁ τίτλος τοῦ ἔργου; Εὐχαριστῶ.
 
Last edited by a moderator:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#7

Attachments

Last edited by a moderator:

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#11
Τὰ Ἰβηριτικὰ [Γεωργιανὰ] Λειτουργικὰ Μνημεῖα ἐν ταῖς ἐθνικαῖς βιβλιοθήκαις καὶ ἡ ἐπιστημονική των σημασία.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#12
Ἰβηριτικὸ συναξάριο Γεωργίου τοῦ Ἀθωνίτου μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1042-1044 μὲ μηνολόγιο βασισμένο σὲ Κωνσταντινουπολιτικὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο πρὸ τοῦ 906.

Γεωργιανὸ πρωτότυπο κριτικὸ κείμενο μὲ ἀγγλικὴ περίληψη στὸ τέλος.

http://217.147.235.82/handle/1234/3...P9NNbLgkQPOsBsB_k6WhnFJIKhm7hkZeItqqNXxPHMaAI
 
Last edited:
Top