Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Diogenes

Νέο μέλος
#1
http://www.diaviou.auth.gr/programs/gelk10/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»
Δέκατος κύκλος

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί για δέκατη φορά το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας».
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα προσεγγίζει τα λατρευτικά κείμενα της Ορθοδόξου Εκκλησίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Επίκεντρο είναι η γλωσσική ανάλυση και επεξεργασία των κειμένων και η παράλληλη μελέτη σχετικών μεταφραστικών, λειτουργικών και ποιμαντικών ζητημάτων.
Στόχοι του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκληρωμένη γλωσσική προσέγγιση των λειτουργικών κειμένων από τους επιμορφουμένους, καθώς και στην απόκτηση γνώσεων μέσω της καλλιέργειας μιας σειράς δεξιοτήτων, όπως είναι:
  1. Οι γλωσσικές δεξιότητες: βασικές γνώσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου, κατανόηση της γλωσσικής «ταυτότητας» των λειτουργικών κειμένων, αναγνώριση της δομής του λειτουργικού λόγου
  2. Οι τεχνολογικές δεξιότητες: ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων, χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικού υπολογιστή για εξ αποστάσεως μάθηση
  3. Οι μεταγνωσιακές δεξιότητες: αναγνώριση της αξίας και της μοναδικότητας των πρωτότυπων κειμένων, εκτίμηση του πλούτου της εκκλησιαστικής γλώσσας και γραμματείας, κατανόηση της συμβολής της διεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη εκκλησιαστικών κειμένων.
Χαρακτηριστικά του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα διακρίνεται για το εξειδικευμένο γνωσιακό περιεχόμενό του, που είναι προσανατολισμένο αποκλειστικά στα λειτουργικά κείμενα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, για τον τρόπο υλοποίησής του, με αποκλειστικά εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle, και για τον ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό σχεδιασμό, που στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Θεολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., για την καλύτερη διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων.
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Η επιμόρφωση και η αξιολόγηση των επιμορφουμένων γίνεται εξ αποστάσεως στο ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον, με την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, τη μελέτη ηλεκτρονικού υλικού και την πραγματοποίηση πρωτότυπων εργασιών και ασκήσεων με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου σε κάθε ενότητα της ηλεκτρονικής γλωσσικής διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό αίρονται τοπικές και χρονικές δυσκολίες και παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε επιμορφουμένους που είναι απομακρυσμένοι από τα αστικά κέντρα, έχουν απαιτητικό ωράριο απασχόλησης και χαρακτηρίζονται από ποικιλία γνωσιακού υποβάθρου.
Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:
(α) Βεβαίωση Συμμετοχής ή (β) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (5 ECTS)
Σε ποιους απευθύνεται
Το Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης απευθύνεται σε:
  • πτυχιούχους που προέρχονται από τους χώρους της Θεολογίας, της Φιλολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
  • ερευνητές που ασχολούνται με τον διεπιστημονικό χώρο της γλωσσικής μελέτης των κειμένων
  • εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διευρύνουν το διδακτικό τους αντικείμενο διαθεματικά με την αξιοποίηση θεολογικών κειμένων
  • κληρικούς και ιεροψάλτες
  • γενικά όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας και την ουσιαστική εννοιολογική κατανόηση των λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Υποβολή Αιτήσεων
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  2. Τίτλους Σπουδών

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
του Προγράμματος
Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Καθηγήτρια, ΑΠΘ


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους εδώ το αργότερο μέχρι 6.10.2019:
Αίτηση ΓΕΛΚ10 – ΚΕΔΙΒΙΜ – ΑΠΘ
 
Last edited:
Top