Πρωτοχρονιά και Αγίου Βασιλείου

panayiotis constantinou

Παλαιό Μέλος
Εύχομαι πρωτίστως στους απανταχού Έλληνες Καλή και Ευλογημένη νέα Χρονιά. Χρόνια πολλά επίσης με υγεία σε όλους τους εορτάζοντες και ιδιαίτερα στον αγαπητό σε όλους κυρ. Βασίλη Κιαμηλίδη για τα τόσα πολλά που αφιλοκερδώς μας.
 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Καλή χρονιά σε όλα τα μέλη του φόρουμ, που είναι η καταφυγή μας, όχι μόνο για όσα μας μαθαίνει, αλλά γιατί εδώ νιώθεις την αναπνοή οικείων ανθρώπων, με όλες τις πιθανές σημασίες της λέξης.

Στον πολυσέβαστο και αξιαγάπητο κ. Κιαμηλίδη αφιερώνω εν είδει ευχής όλες τις λέξεις αυτού του υστερορωμαϊκού μωσαϊκού της Αλικαρνασσού.


1546374359734.png
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Τὸ Γρηγοριανὸ ἡμερολόγιο (1582) ἐπανέφερε τὴν 1η Ἰανουαρίου», παλαιὰ ῥωμαϊκὴ πρωτοχρονιά, «ὡς πρώτη ἡμέρα τοῦ χρόνου, ἡμερομηνία ποὺ υἱοθετήθηκε ἀμέσως ἀπὸ τὶς ῥωμαιοκαθολικὲς χῶρες. Οἱ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀκολούθησαν τὸ παράδειγμά τους ἀργότερα»
(Ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς-Μπριτάνικα 1985 τ. 45 σ. 70).

«Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τό παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ» (Λκ. β' 21). Τὰ ἐγκαίνια τῆς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ, ὅν «ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός» (Φιλιπ. β' 9-11).
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
1577910706397.jpeg

"Βασίλειε σοφέ, παρεστὼς τῇ Τριάδι, ἱκέτευε λαβεῖν, ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης, ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντας σε, καὶ τιμῶντας τὴν μνήμην σου, χάριν ἔλεος, καὶ ἱλασμὸν τῶν πταισμάτων, ὅπως στόματι, δοξάζωμεν καὶ καρδίᾳ,τὸν μόνον φιλάνθρωπον."

Ευλογημένο, καρποφόρο και ειρηνικό το νέο δίσεκτο έτος 2020!
Ας διαψευσθούν "οι Κασσάνδρες", που θέλουν να γίνονται κατά τη διάρκειά του, διάφορες καταστροφές (φυσικές κι όχι μόνο)!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους εορτάζοντες!
 
Last edited:

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
"Ζῇ Βασίλειος, καὶ θανὼν ἐν Κυρίῳ.
Ζῇ καὶ παρ᾽ ἡμῖν, ὡς λαλῶν ἐκ τῶν βίβλων.
Ἰανουαρίοιο θάνες, Βασίλειε, πρώτῃ."


Ο Ουρανοφάντωρ, Μέγας Βασίλειος, ας μεσιτεύει προς τον Κύριο για όλους μας.
Ειρηνικό, καρποφόρο & χωρίς
cov-2 το 2021.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους/στις εορτάζοντες/ σες. (Ειδικά στον κ. Βασίλη Κιαμηλίδη για "το πλούσιο υλικό", που ακούραστα & δωρεάν τόσα χρόνια, εδώ στο "Ψ", μας προσφέρει).
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Εὐτυχές τό Νέον Ἒτος.

Μοιράζομαι μαζί σας μία πρωτοχρονιάτικη μελωδία τήν ὁποίαν ἒγραψε καί μοῦ ἒστειλε ὁ Ἂρχων Διδάσκαλος Ἰ.Δαμαρλάκης.
Ἐπίσης ἐπισυνάπτω καί τήν παραλλαγήν μέ τήν ψηφιακήν "χορωδίαν" τοῦ BZQ:
 

Attachments

  • ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 2021 ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ._Q8_QKLMNXH_Is7_R9_Y5_0%.mp3
    477.6 KB · Views: 10
  • ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 2021 ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ viber_image_2021-01-04_13-06-09.jpg
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 2021 ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ viber_image_2021-01-04_13-06-09.jpg
    37.2 KB · Views: 39
Last edited:

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
"Ἑξανοίξας τὸ στόμα λόγῳ Θεοῦ, ἐξηρεύξω σοφίαν κήρυξ φωτός, καὶ φρόνημα ἔνθεον, τῇ οἰκουμένῃ κατέσπειρας· τῶν γὰρ Πατέρων ὄντως, κυρώσας τὰ δόγματα, κατὰ Παῦλον ὤφθης, τῆς πίστεως πρόμαχος· ὅθεν καὶ Ἀγγέλων, συμπολίτης ὑπάρχεις, καὶ τούτων συνόμιλος, ἀνεδείχθης μακάριε, Θεοφάντορ Βασίλειε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου."

Έτη πολλά στους εορτάζοντες/σες με ειρήνη & υγεία.
Το νέο έτος 2022, ας είναι αφετηρία απαλλαγής από τη σύγχρονη μάστιγα, covid-19!
 
Top