Πρωτοχριστιανικὸς ὕμνος στὴν Ἁγία Τριάδα

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#1
Πρωτοχριστιανικὸς ὕμνος στὴν Ἁγία Τριάδα ἀπὸ τὸ Συγκρότημα Ἀρχαιοελληνικῆς Μουσικῆς ΛΥΡΑΥΛΟΣ ὑπάρχει ἐδῶ.

Τὸ κείμενο προέρχεται ἀπὸ πάπυρο ποὺ ἀνακαλύφθηκε στὴν Ὀξύρυγχο τῆς Αἰγύπτου τὸ 1918, σήμερα βρίσκεται στὰ Papyrology Rooms τῆς Βιβλιοθήκης Sackler στὴν Ὀξφόρδη μὲ κωδικὸ P.Oxy.XV 1786 καὶ χρονολογεῖται πρὸς τὰ τέλη τοῦ 3ου αἰώνα.

Πολὺ καλὴ ἀπεικόνιση τοῦ παπύρου ἐδῶ καὶ περισσότερες πληροφορίες ἐδῶ
Μεταγραφὴ τοῦ κειμένου παρουσιάζεται ἐδῶ (δὲν γνωρίζω κατὰ πόσον εἶναι ἔγκυρη ἡ μεταγραφὴ τοῦ παπύρου).

 
Top