Προφητολόγιον

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Ἐφόσον ἀναζητᾶτε τὸν συγκεκριμένο τόμο καὶ κάνετε ὑπομονὴ :) εἶμαι πρόθυμος νὰ σᾶς τὸ στείλω σὲ μορφὴ pdf.
Ὑπόψιν, ἡ ἱστοσελίδα τῶν Monumenta Musicae Byzantinae ἀναφέρεται σὲ 8 τόμους, οἱ ὁποῖοι κυκλοφόρησαν στὸ διάστημα 1940-1981 ...
 
Ὁ πρῶτος τόμος (τεύχη I-III).
Ιδού και επεξεργασμένο σε πολύ μικρότερου μεγέθους αρχείο, μολονότι η ευθυγράμμιση (dewarping) φωτογραφημένων σελίδων είναι πάρα πολύ δύσκολη, και το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν μπορεί να είναι άψογο.
 

Attachments

 • Prophetologium v.1 Fasc. 1-3.pdf
  11.3 MB · Views: 118
Πρῶτος τόμος. Τεύχη 4-6.
Ιδού το τεύχος 4, καθαρό, ευθυγραμμισμένο και ευρετηριασμένο
 • Οι αριθμοί των σελίδων ρυθμίστηκαν να συμφωνούν σε έντυπο και PDF
 • Έπονται και τα επόμενα τεύχη
 

Attachments

 • ΠΡΟΦΗΤΟΛΟΓΙΟΝ_Τομ.Α'_Τευχ.4.pdf
  6.4 MB · Views: 69
Έπονται και τα επόμενα τεύχη
Και το τεύχος 5
καθαρό, ευθυγραμμισμένο και ευρετηριασμένο
 • Οι αριθμοί των σελίδων ρυθμίστηκαν να συμφωνούν σε έντυπο και PDF
 • Έπεται και το 6ο τεύχος
 

Attachments

 • ΠΡΟΦΗΤΟΛΟΓΙΟΝ_Τομ.Α'_Τευχ.5.pdf
  5.3 MB · Views: 62
Top