[Ερώτηση] Προκείμενο και Αλληλουάριο της Βαπτίσεως

#1
Μήπως γνωρίζει κανείς ποιός ψαλμός είναι το Προκείμενο της Βαπτίσεως και ποιούς στίχους θα λέγαμε στο "Αλληλούια"; Αν υπάρχει και γραμμένα σε βυζ. σημειογραφία ακόμη καλύτερα! Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τό προκείμενον εἶναι ἀπό τόν 26ο ψαλμό καί οἱ στίχοι τοῦ ἀλληλουιαρίου ἀπό τόν 44ο.

Τό προκείμενον στό λειτουργικόν βιβλίον τοῦ Ἀποστόλου παραδίδεται εἰς ἦχον δ΄, ἐνῶ στό Ἀντιφωνάριον τοῦ π. Κ. Παπαγιάννη σέ γ΄ (παραπέμποντας στό β΄ προκείμενον τῆς Τριθέκτης τῆς Τρίτης τῆς Β΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν). Τό ἀλληλουιάριον εἰς ἦχον πλ. β΄.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Τὸ προκείμενο εἶναι ὁ ψαλμὸς 26, οἱ στίχοι δὲ τοῦ ἀλληλουαρίου εἶναι:
Ἐξηρεύσατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν.
Ἐξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσί σου.

ἀπὸ τὸν ψαλμὸ 44. Βλ. στὸ τέλος τοῦ βιβλίου τοῦ Ἀποστόλου.
 
Top