Προκείμενα Αποστόλου - Αλληλουιάρια Ευαγγελίου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Μέ ἀφορμή συζητήσεις στά θέματα Τυπικοῦ γιά τά Προκείμενα τῶν ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων καί τά Ἀλληλουιάρια τῶν εὐαγγελικῶν ἀναγνωσμάτων, ἐκτός ἀπό τίς συνθέσεις Στάθη καί Καρρᾶ/Ἀγγελόπουλου, πιστεύω θά ὑπάρχουν καί ἄλλες.
Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε καί ἴσως ἀνεβάσετε;
Εὐχαριστῶ
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#3
Μέ ἀφορμή συζητήσεις στά θέματα Τυπικοῦ γιά τά Προκείμενα τῶν ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων καί τά Ἀλληλουιάρια τῶν εὐαγγελικῶν ἀναγνωσμάτων, ἐκτός ἀπό τίς συνθέσεις Στάθη καί Καρρᾶ/Ἀγγελόπουλου, πιστεύω θά ὑπάρχουν καί ἄλλες.
Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε καί ἴσως ἀνεβάσετε;
Εὐχαριστῶ
Αν και έχω μελοποιήσει αρκετά δεν τα ανέφερα καν.
Απλά έγραψα στην αρχή ότι χρησιμοποιούνται αρκετά του κ. Γρηγορίου Στάθη. Έχει δίκαιο ο π. Μάξιμος ότι έχουν γράψει Καρράς, Αγγελόπουλος, προσθέτω εγώ κι όσους έχω υπόψη τον μακαρίτη Αβραάμ Ευθυμιάδη, τον κ. Αντώνιο Αλυγιζάκη. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Παναγιώτης Σόμαλης, Συντονιστής, ἔγραψε:
"To δίτομο τριώδιο και άλλα μουσικά βιβλία του π. Κων. Παπαγιάννη περιέχουν ωραίες σύντομες μελωδίες για προκείμενα και αλληλουϊάρια."
Εὐχαριστῶ
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#7
π. Μάξιμος;10308 said:
Παναγιώτης Σόμαλης, Συντονιστής, ἔγραψε:
"To δίτομο τριώδιο και άλλα μουσικά βιβλία του π. Κων. Παπαγιάννη περιέχουν ωραίες σύντομες μελωδίες για προκείμενα και αλληλουϊάρια."
Εὐχαριστῶ
Οι σύντομες μελωδίες του π.Κωνσταντίνου Παπαγιάννη είναι μια καλή βάση (=ιδέα) και για πρακτική εφαρμογή με αρχάριους μαθητές της Ψαλτικής Τέχνης.
Τόσο τα Προκείμενα και Αλληλουιάρια που έχω δεί, όσο και τα σύντομα Κοινωνικά μπορούν να ψαλλούν εύκολα και με την "αρχαία πράξη".
Μου άρεσαν πολύ τα δίστιχα προκείμενα και τα πεντάστιχα αλληλουιάρια.
Μεταθέτει έτσι το βάρος από την μελική επιτήδευση στην απαγγελία των ψαλμικών στίχων με συντομότερα και λιτότερα εφύμνια.

[Έτσι νομίζω ότι εκφράζεται και η ανησυχία του πατρός Κωνσταντίνου για την μείωση του ψαλτικού μέρους των ακολουθιών (με τις τραγικές συνέπειες που έχουμε σήμερα) και προσπαθεί - μέσα από τα μουσικά βιβλία- να προτείνει λύσεις και να την θεραπεύσει.]

Δημήτριος Καλπακίδης
 
Last edited:

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#8
Ο π. Κωνσταντίνος έχει καταρτίσει το Αντιφωνάριον. Προκείμενα, Αλληλουιάρια, Αντίφωνα και Κοινωνικά του όλου ενιαυτού, ένα σπουδαίο και πρωτότυπο βιβλίο (στηριγμένο στα αρχαία τυπικά και στην νεώτερη πράξη) που χρησιμοποιούμε από πολλά χρόνια στους Αγίους Αποστόλους. Έχει εγκριθεί για έκδοση από την Αποστολική Διακονία εδώ και χρόνια, αλλά... για άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος δεν έχει ακόμη τυπωθεί. Ο μακαρίτης καθηγητής Φουντούλης πολλές φορές μου είπε μπροστά στον π. Κωνσταντίνο "βγάλτο εσύ, μην περιμένεις...". Θα δούμε...αν δεν καρποφορήσουν άλλες συζητήσεις. Φυσικά, μέχρι την έκδοσή του, η οποία ελπίζουμε να μη βραδύνει, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το περιεχόμενό του.
Ε.Γ.
 

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#9
Π. Μάξιμε ευχαριστώ για τη διόρθωση. http://www.analogion.com/forum/showthread.php?t=6995

Υπάρχουν λοιπόν σύντομα Αλληλουιάρια Ευαγγελίου στα κλασσικά βιβλία;

Δηλαδή πριν το 1900 από τους γνωστούς μελοποιούς που αποδέχονται όλοι;

Γιατί υπάρχουν κάποιοι (λίγοι ή πολλοί) οι οποίοι καλώς ή κακώς δεν δέχονται τους σύγχρονους όπως τον Σ. Καρά για παράδειγμα. Και με αφορμή τη μελοποίηση ειρμολογικών προκειμένων και αλληλουιαρίων τους ονομάζουν νεωτεριστές με την αρνητική έννοια.

Εάν δεν υπάρχουν, πως δικαιολογείτε εσείς την εμφάνιση νέων συνθέσεων ;

Ευχαριστώ.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
Π. Μάξιμε ευχαριστώ για τη διόρθωση. http://www.analogion.com/forum/showthread.php?t=6995

Υπάρχουν λοιπόν σύντομα Αλληλουιάρια Ευαγγελίου στα κλασσικά βιβλία;

Δηλαδή πριν το 1900 από τους γνωστούς μελοποιούς που αποδέχονται όλοι;

Γιατί υπάρχουν κάποιοι (λίγοι ή πολλοί) οι οποίοι καλώς ή κακώς δεν δέχονται τους σύγχρονους όπως τον Σ. Καρά για παράδειγμα. Και με αφορμή τη μελοποίηση ειρμολογικών προκειμένων και αλληλουιαρίων τους ονομάζουν νεωτεριστές με την αρνητική έννοια.

Εάν δεν υπάρχουν, πως δικαιολογείτε εσείς την εμφάνιση νέων συνθέσεων ;

Ευχαριστώ.
Εὐχαριστοῦμε πού μᾶς πλουμίζεις τό φόρουμ καί τή ζωή ἀγαπητέ ἀνώνυμε! Ἀναφέρομαι στούς πολυποίκιλους χρωματισμούς στά μηνύματά σου, χωρίς καμμία διάθεση ἐλέγχου ἤ ἐναντίωσης.

Ἀπευθύνεσαι προσωπικῶς σέ μένα πιστεύω, μόνον στήν πρώτη πρότασή σου. Ἄν ἀπευθύνεσαι καί στά ὑπόλοιπα (πού δέν συμβαίνει –ἄς τό πάρουμε ὑποθετικά–) ἔχω νά πῶ τά ἑξῆς, περιμένοντας τά περισσότερα ἀπό τούς εἰδικούς.
Ἐγώ κατ᾿ ἀρχήν ὡς λειτουργός, γνωρίζω ὅτι, μετά τήν εἰρήνευσιν τοῦ ἀναγνώστου ἤ ψάλτου τοῦ ἀναγνώσαντος ἐκφωνητικῶς τό ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα, πρέπει νά τελεσθεῖ κάποια διαδικασία, προκειμένου νά ἀναγνωσθεῖ καί τό εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα. Νά προσφερθεῖ θυμίαμα στό ἱερόν Εὐαγγέλιον πρωτίστως καί δευτερευόντως στό ἱερατεῖον καί τόν λαόν, νά ἀναπεμφθεῖ ἡ εὐχή τοῦ εὐαγγελίου, νά εὐλογηθεῖ ὁ εὐαγγελιστής διάκονος καί νά μεταβεῖ εἰς τόν ἄμβωνα.
Αὐτά πρέπει νά γίνουν ψαλλομένου τοῦ ἀλληλουιαρίου, τό ὁποῖον σημαίνει τρεῖς φορές τό Ἀλληλούια μετά τῶν στίχων αὐτοῦ. Αὐτό ἀντικαθίσταται μόνον τό Μ. Σάββατον ἀπό τό Ἀνάστα ὁ Θεός... μετά τῶν στίχων αὐτοῦ· συγκρίνατε.
Ποῦ θά τό βρεῖ ὁ ψάλτης ἐμένα δέν μέ νοιάζει. Ὀφείλει νά «τό ἔχει», κατά τόν νεολογισμόν, καί κατά τόν ἦχον πού ὁρίζεται στό λειτουργικόν βιβλίον Ἀπόστολος μετά τῶν στίχων αὐτοῦ.
Ἀναφορά γίνεται καί στό ΤΚΠ καί στό ΤΜΕ (πρβλ. π. Κωνσταντίνου Τερζοπούλου, Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος και η συμβολή του στην ψαλτική παράδοση, Αθήνα 2004 (Μελέται 8). – Διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σ. 272 καί ΤΜΕ, Προθεωρία § 43, Δίπτυχα 2008, σ. 9, ὑπ. 8).
Τί ὑπάρχει στά ἔντυπα ἔχει γίνει ἀναφορά σέ αὐτό τό σχετικό θέμα:
Αλληλουϊάριον του Ευαγγελίου

Καί ἠχογράφηση ἀλληλουιαρίου ἔχουμε ἀκούσει ἀπό τόν Πρίγγο (ἄν δέν κάνω λάθος) σέ πλ. α΄.

Γιά παλαιότερα, (ἀνεξήγητα) μαθήματα (ἐνδεχομένως) σέ μουσικούς κώδικες καί σέ πολλά ἀρχαῖα τυπικά, βλέπω στό· Ευαγγελίας Σπυράκου, Οι Χοροί Ψαλτών κατά την βυζαντινή παράδοση, Αθήνα 2008 (Μελέται 14)– Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σσ. 403-405, ὅπου σαφής ἀναφορά ψαλμωδίας ἀλληλουιαρίου, ἤχου καί προσδιορισμοῦ «ψαλμός τῷ Δαβίδ» (sic), τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ τριπλοῦ ἀλληλούια καί τοῦ «τελευταίου».

Αὐτά ἀπό μένα. Οἱ εἰδήμονες ἔχουν τόν λόγο. Τό ὅτι ἐγράφησαν νεώτερες συνθέσεις, ἀπό πολλούς καί ὄχι μόνον ἀπό ἕναν..., αὐτό σημαίνει ὅτι κάπου στηρίζονται. Ἡ μή ἀποδοχή δέν ἔχει σχέση μέ τήν σύνθεση, ἀλλά μέ ἄλλους λόγους... Ἄν κάποιος δέν μπορεῖ νά δεῖ... τότε εὔκολο εἶναι νά κατηγορεῖ... ἐκείνους πού μποροῦν νά δοῦν, ἀκόμη καί Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί νέες ἐκδόσεις λειτουργικῶν μας βιβλίων.


 
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#11
To δίτομο τριώδιο και άλλα μουσικά βιβλία του π. Κων. Παπαγιάννη περιέχουν ωραίες σύντομες μελωδίες για προκείμενα και αλληλουϊάρια.

Συγκέντρωσα μερικὰ ἀλληλουϊάρια ἀπὸ τοὺς τόμους τοῦ Μηνολογίου του. Πολὺ εὔχρηστα.

 

Attachments

#13
Ευχαριστώ από καρδίας τα μέλη που ανέβασαν τα παρόντα μουσικά κείμενα!

Είναι πολύ καλή, αυτή τους η κίνηση, διότι έτσι συμβάλλουν ώστε να υπάρχουν στα αρχεία όλων των συναδέλφων ψαλτών και αυτά τα παρόντα μουσικά κείμενα ("Αλληλουάρια του Ευαγγελιου").

Διότι, πόλλοι λένε -μεσα σ'αυτούς και ο ίδιος- οτι είναι "απλά" και "εύκολα" ... (ούτως εί άλλως, εμπεριέχουν μόνο την λέξη: Αλληλούϊα η όποια λέγεται μόνο 3 φορες στον ήχο του προκειμένου ή της ημέρας πριν το Ευαγγέλιο...) οπότε δεν είναι και τόσο αναγκαίο!

Τώρα λοιπον, που τα απέκτησα, θα χαίρομαι να τα ψέλνω!!!
 

petros

Παλαιό Μέλος
#14
Μηπως έχει κανείς εύκαιρο τo προκείμενο του Πάσχα απο το CD-βιβλιαράκι της Μεγάλης Εβδομαδος της Μονής Βατοπαιδίου; :)
Ευχαριστώ
 

petros

Παλαιό Μέλος
#15
Υπάρχουν πουθενά καταγεγραμμένα τα προκείμενα των Αποστολών της εβδομάδος;
έχω:

Δευτέρα (απο Σίμων Καρρά)
Τετάρτη (από Γιάννη Αρβανίτη)

αν κανείς έχει κατι παραπάνω (Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο) ας το ανεβάσει μήπως και ολοκληρώσουμε την εβδομάδα.
Ή όποιος τα μελοποιήσει τόσο το καλύτερο...
Άντε μια προσπάθεια :D
 

Attachments

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
#17
Υπάρχουν πουθενά καταγεγραμμένα τα προκείμενα των Αποστολών της εβδομάδος;
έχω:

Δευτέρα (απο Σίμων Καρρά)
Τετάρτη (από Γιάννη Αρβανίτη)

αν κανείς έχει κατι παραπάνω (Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο) ας το ανεβάσει μήπως και ολοκληρώσουμε την εβδομάδα.
Ή όποιος τα μελοποιήσει τόσο το καλύτερο...
Άντε μια προσπάθεια :D
Της Τετάρτης και της Πέμπτης. Στην ουσία τα είχα μελοποιήσει για το Δεκαπενταύγουστο (έχω γενέθλια), και για την εορτή του αγίου Ανδρέου (πανηγυρίζει ο ναός που ψάλλω), και αυτός είναι ο λόγος που είναι λίγο μεγάλα για προκείμενα.
 

Attachments

Last edited:
Top