Προεόρτιο Κοντάκιο Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
#3
Το προεόρτιον κοντάκιον από το Δοξαστάριον του Παν. Κηλτζανίδου. Η εικόνα είναι καθαρισμένη ενώ το pdf το ανέβασα όπως είναι στο βιβλίο.
 

Attachments

Top