Πραγματεία Γαβριήλ ιερομονάχου (15ος αι.)

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#2
Χριστός ανέστη

Ναι, το έχω. Θέλεις να σού στείλω φωτοαντίγραφο;
 

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#4
Τί κείμενο είναι αυτό;;;
Μια θεωρητική πραγματεία του 15ου αιώνος πολύ σημαντική....υπάρχουν και πολλές άλλες φυσικά και παλαιότερες και μεταγενέστερες....από αυτήν έχω μόνο αποσπάσματα και το ήθελα όλο...αυτά...
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#5
Γαβριήλ ιερομόναχος (ΙΕ' αι.), δομέστικος της μονής των Ξανθοπούλων (Κ/Π), μελοποίησε στιχηρά, καλοφωνικούς στίχους, αναγραμματισμούς, κρατήματα, μαθήματα. Συγγραφέας της πραγματείας "Περί των εν τη ψαλτική σημαδίων και φωνών και της τούτων ετυμολογίας", η οποία δημοσιεύθηκε το 1900 από τον Ιάκωβο Αρχατζικάκη με βάση το χφ υπ' αρ. 332 της Βιβλιοθήκης του Παν. Τάφου (Παράρτημα Εκκλησιαστική Αλήθεια, Εργασίαι του εν τοις Πατριαρχίοις εδρεύοντος Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, τ. Β', σ. 75-96, Κ/Π), το 1938 από τον Εμμ. Βαμβουδάκη με βάση το προαναφερθέν χφ και το υπ' αρ. 811 χφ του Αγιοταφιτικού Μετοχίου (Συμβολή εις την σπουδήν της παρασημαντικής των Βυζαντινών μουσικών, Σάμος, σελ. 1-45), και τέλος το 1985 από τους Ch. Hannick και G. Wolfram με βάση επτά χφφ (Gabriel Hieromonachos, Abhandlung über den Kirchengesang, Βιέννη)
 

Lampadarios

Καλαφάτης Θανάσης
#6
Στην ανέμη ψάξατε;

Αν την βρει κάποιος, και έχει την καλή πρόθεση, ας μου την στείλει (thanovios5@gmail.com) . Δεν έχω ιδέα γι αυτήν.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#7
Έχει κανείς αυτή την πραγματεία σε ηλεκτρονική μορφή; Ευχαριστώ.
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#8
Έχει κανείς αυτή την πραγματεία σε ηλεκτρονική μορφή; Ευχαριστώ.
Κἂν ὑπῆρχε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀναρτηθῆ ἐδῶ. Τὰ δικαιώματα ἀνήκουν στὸν ἐκδότη, δηλ. τὴν Αὐστριακὴ Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν στὴν Βιέννη.
 

haris1963

παλαιότατο μέλος
#9
μάρκελλος;66082 said:
Κἂν ὑπῆρχε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀναρτηθῆ ἐδῶ. Τὰ δικαιώματα ἀνήκουν στὸν ἐκδότη, δηλ. τὴν Αὐστριακὴ Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν στὴν Βιέννη.
Σωστά, όμως αυτό ισχύει για τη δική τους έκδοση, έτσι δεν είναι;

Όμως, η Πραγματεία αυτή του Γαβριήλ Ιερομονάχου, μαζί με πλείστες άλλες των σωζομένων ιστορικών για την εκκλ. μουσική πραγματειών, περιλαμβάνονται στο πόνημα του Εμμ. Βαμβουδάκη "Συμβολή εις την σπουδήν της παρασημαντικής των βυζαντινών μουσικών" (Σάμος - 1938) που έχει ανέβει εδώ.

Χάρης
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#10
Σωστά, όμως αυτό ισχύει για τη δική τους έκδοση, έτσι δεν είναι;

Όμως, η Πραγματεία αυτή του Γαβριήλ Ιερομονάχου, μαζί με πλείστες άλλες των σωζομένων ιστορικών για την εκκλ. μουσική πραγματειών, περιλαμβάνονται στο πόνημα του Εμμ. Βαμβουδάκη "Συμβολή εις την σπουδήν της παρασημαντικής των βυζαντινών μουσικών" (Σάμος - 1938) που έχει ανέβει εδώ.

Χάρης
Σαφῶς, ὅσα ἔγραψα γιὰ τὰ δικαιώματα ἰσχύουν γιὰ τὴν ἔκδοσι τῆς Αὐστριακῆς Ἀκαδημίας, ἡ ὁποία ὅμως εἶναι κριτική ...
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#11
Όμως, η Πραγματεία αυτή του Γαβριήλ Ιερομονάχου, μαζί με πλείστες άλλες των σωζομένων ιστορικών για την εκκλ. μουσική πραγματειών, περιλαμβάνονται στο πόνημα του Εμμ. Βαμβουδάκη "Συμβολή εις την σπουδήν της παρασημαντικής των βυζαντινών μουσικών" (Σάμος - 1938) που έχει ανέβει εδώ.
Ευχαριστώ πολύ όλους. Θα μπορούσε κάποιος να δημιουργήσει ειδικά θέματα για την κάθε μία πραγματεία (από αυτές που δεν έχουν ήδη θέμα) που υπάρχει στο βιβλίο του Βαμβουδάκη στην ενότητα Θεωρητικά Βιβλία; Η ακόμα καλύτερα να αποκοπούν σε ξεχωριστά αρχεία; Για ευκολότερη εύρεση και αναφορά. Ευχαριστώ πολύ.
 
Last edited:
Top