[Ψάχνω] Ποῦ χάθηκε ὁ ... φυγὰς;

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#1
Ἀναζητεῖται ὁ Χ. Συμεωνίδης, ἀπωλέσθη καὶ ἐχάθη στὰ τρίσβαθα τοῦ ἀθηναϊκοῦ λαβυρίνθου, δὲν ἐμφανίζεται ἐπ᾿ οὐδενί εὶς τὴν ἀγορὰ (forum) καὶ μόνον ἀπὸ τρίτους πληροφορούμεθα τὴν τύχη του.

Ὁ εὐρὼν καὶ ... σύρων αὐτὸν πάλι εὶς τὰ πάτρια (ἔστω τοῦ ... forum) θὰ ἔχει τὴν ἡμετέραν εὐγνωμοσύνην καὶ χάριν.

Μετέβη εὶς τὰς Ἀθήνας καὶ ἔφαγε λωτόν, τὸ παληκάριον ... Οὕτε φάσματα οὕτε τίποτε, φάντασμα καὶ φαντασία (ἐπιστημονική:)) ἐκατήντησε κεῖ χάμου στὴν μεγαλούπολη, μακρόθεν πόρρω τῶν πατρώων ἀκουσμάτων .... :D:D:D
 

haris1963

παλαιότατο μέλος
#2
...ὁ Χ. Συμεωνίδης, ἀπωλέσθη καὶ ἐχάθη στὰ τρίσβαθα τοῦ ἀθηναϊκοῦ λαβυρίνθου...
Ὥς καὶ τοῦ πειραϊκοῦ τοιούτου, θὰ προσέθετα ἀγαπητέ...
Ἴσως ὅμως νὰ παρατήρησες Δομέστιχε, πὼς ἅπαντες οἱ εἰσηγηταὶ τοῦ 4ου Συνεδρίου τοῦ ΙΒΜ, ἐμφανίζονται (
σπανίως) ἐσχάτως ἰδιαίτερα «λάκωνες», καθὼς ὥς τὸ τέλος τοῦ τρέχοντος μηνός ὀφείλουν νὰ ἀποστείλουν τὰ κείμενα τῶν ἀνακοινώσεὼν τους.
Ἄν προσθέσῃς στὰ ἀνωτέρω καὶ τὶς πρόσθετες προσωπικὲς μου ὑποχρεώσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ ἕδρας κατοικίας, ἐργασίας καὶ ...ψαλτοϋποχρεώσεων, νομίζω ἀπαντῶνται οἱ προβληματισμοὶ σου.
Χαῖρε φίλε μου! :)

Ὁ «φυγάς» (εὐτυχῶς ὄχι λόγῳ τῆς διγαμίας) Συμεωνίδης... :D
 
Top