Πολυέλεος Κυριακῶν

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Κατὰ τὸ μοναχικὸ τυπικό, τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 15 Σεπτεμβρίου μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴ τῆς ἀπόκρεῳ

(χφφ. Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 114r-v, ἁγ. Σάβα 312 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1201 φ. 89v, Σινὰ 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214 φ. 30r, ΤΑΣ κεφ. λ’, Τριῴδιον Κυριακὴ τῆς τυρινῆς)

ψάλλεται γ’ στιχολογία ὁ πολυέλεος (ψαλμοὶ 134-135) καὶ δ’ στιχολογία ὁ ἄμωμος, δηλ. ὁ ψαλμὸς 118

(τυπικὰ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως τοῦ ἔτους 1122 σσ. 5-6, Εὐεργέτιδος ιβ’ αἰ. σσ. 344, 361, 500, χφφ. Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φφ. 150r, 153r, Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ῥωσίας RGB 173.Ι 501 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φφ. 84r, 131v, ἁγ. Σάβα 312 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1201 φ. 3r, Σινὰ 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214 φ. 24r, 1104 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 6r, βλ. καὶ τυπικὸ Μεσσήνης σ. 186, ΤΜΕ σ. 85).
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Κατὰ τὸ μοναχικὸ τυπικό, τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 15 Σεπτεμβρίου μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴ τῆς ἀπόκρεῳ

(χφφ. Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 114r-v, ἁγ. Σάβα 312 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1201 φ. 89v, Σινὰ 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214 φ. 30r, ΤΑΣ κεφ. λ’, Τριῴδιον Κυριακὴ τῆς τυρινῆς)

ψάλλεται γ’ στιχολογία ὁ πολυέλεος (ψαλμοὶ 134-135) καὶ δ’ στιχολογία ὁ ἄμωμος, δηλ. ὁ ψαλμὸς 118

(τυπικὰ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως τοῦ ἔτους 1122 σσ. 5-6, Εὐεργέτιδος ιβ’ αἰ. σσ. 344, 361, 500, χφφ. Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φφ. 150r, 153r, Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ῥωσίας RGB 173.Ι 501 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φφ. 84r, 131v, ἁγ. Σάβα 312 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1201 φ. 3r, Σινὰ 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214 φ. 24r, 1104 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 6r, βλ. καὶ τυπικὸ Μεσσήνης σ. 186, ΤΜΕ σ. 85).
Τί συμβαίνει με τα καθίσματα της γ' Στιχολογίας τότε;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
Ἕνα ἀπὸ τὰ καθίσματα τῶν πρώτων στιχολογιῶν ἤ ἀναστάσιμο ὁμόηχης ἐβδομάδας τοῦ Πεντηκοσταρίου ψάλλεται μετὰ τὸν πολυέλεο, Δόξα, Καὶ νῦν, θεοτοκίο ὁμόηχης Κυριακῆς τοῦ Πεντηκοσταρίου ἤ τοῦ μεσονυκτικοῦ τῆς Κυριακῆς, ἤ Δευτέρας, Τρίτης ἤ Πέμπτης τῆς Παρακλητικῆς.
 
Last edited:
#4
ψάλλεται γ’ στιχολογία ὁ πολυέλεος (ψαλμοὶ 134-135) καὶ δ’ στιχολογία ὁ ἄμωμος, δηλ. ὁ ψαλμὸς 118
Ἕνα ἀπὸ τὰ καθίσματα τῶν πρώτων στιχολογιῶν ἤ ἀναστάσιμο ὁμόηχης ἐβδομάδας τοῦ Πεντηκοσταρίου ψάλλεται μετὰ τὸν πολυέλεο, Δόξα, Καὶ νῦν, θεοτοκίο ὁμόηχης Κυριακῆς τοῦ Πεντηκοσταρίου ἤ τοῦ μεσονυκτικοῦ τῆς Κυριακῆς, ἤ Δευτέρας, Τρίτης ἤ Πέμπτης τῆς Παρακλητικῆς.
Ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Αν την Κυριακή συμπέσει και ακολουθία του Μηναίου έχουσα Πολυέλεο, λογικό είναι στους ψαλμούς 134, 135 να προστίθεται η Εκλογή.
Τί γίνεται , όμως, με τα καθίσματα τα μετά τον Πολεέλεο ; Ψάλλονται αμιγώς τα αναστάσιμα, όπως στην α΄και β΄στιχολογία; Ψάλλονται αμιγώς τα του Μηναίου; Γίνεται συνδυασμός;
Μήπως εν τοιαύτη περιπτώσει (συμπτώσεως) ισχύει γενικώς άλλη διευθέτηση;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6
Ἕως τὸν ια' αἰ. ὁ καθαρὰ δεσποτικὸς πολυέλεος ψαλλόταν μόνο σὲ δεσποτικὲς ἑορτὲς καὶ τὶς Κυριακές. Στὶς θεομητορικὲς ψαλλόταν τὸ «Λόγον ἀγαθὸν...» ἤ ὁ ἄμωμος στὴν Κοίμηση. Στοὺς μεγάλους ἁγίους ψαλλόταν ἕνας ψαλμός. Ὁ 18 σὲ ἀποστόλους, ὁ 148 στοὺς ἀσώματους, ὁ 111 σὲ ἄλλους μεγάλους ἁγίους, ὁ ἄμωμος στὴν ἀποτομὴ τοῦ Προδρόμου καὶ εἰς τοὺς τρεῖς ἱεράρχας, ὅπως βλέπομε στὰ στουδιτικὰ τυπικὰ Εὐεργέτιδος, Μεσσήνης κ.ἀ.
 
Last edited:
Top