Ποιός έγραψε τον "Αγιοπολίτη";

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#2
Όπως το δηλώνει ο τίτλος του κειμένου: ''Βιβλίον Ἁγιοπολίτης, συγκεκροτημένον ἔκ τινων μουσικῶν μεθόδων'', πρόκειται περί συμπιλήματος (όχι αρχαιοτέρου του 12ου αι.) από διάφορα μικρά θεωρητικά εγχειρίδια, το οποίο αποδίδεται στους αγίους Κοσμά και Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Εκδόθηκε στη Δανία το 1983 και ετοιμάζεται κριτική έκδοσή του.

Και στον άγ. Ιωάννη τον Δαμασκηνό αποδίδεται άλλο ένα συμπίλημα (από δέκα διαφορετικές πραγματείες) που τιτλοφορείται ''Ἐρωταποκρίσεις τῆς παπαδικῆς τέχνης, περὶ σημαδίων καὶ φωνῶν καὶ τόνων καὶ πνευμάτων καὶ κρατημάτων καὶ παραλλαγῶν ...''. Το πλήρες κείμενό του εκδόθηκε το 1997 στη σειρά Monumenta Musicae Byzantinae (Corpus Scriptorum de Re Musica, 5) της Αυστριακής Ακαδημίας.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
#3
Όπως το δηλώνει ο τίτλος του κειμένου: ''Βιβλίον Ἁγιοπολίτης, συγκεκροτημένον ἔκ τινων μουσικῶν μεθόδων'', πρόκειται περί συμπιλήματος (όχι αρχαιοτέρου του 12ου αι.) από διάφορα μικρά θεωρητικά εγχειρίδια, το οποίο αποδίδεται στους αγίους Κοσμά και Ιωάννη τον Δαμασκηνό.
Η συλλογή αυτή έγινε περίπου τον 12ο αιώνα. Ο Δαμασκηνός έζησε πολύ νωρίτερα.

Είναι άλλωστε γνωστή η τακτική παλαιοτέρων (και όχι μόνο) συγγραφέων να αποδίδουν το έργο τους σε κάποιον επώνυμο ώστε να αποκτήσει κύρος. Από τις πιο γνωστές περιπτώσεις είναι τα απόκρυφα ευαγγέλια.
Και στον άγ. Ιωάννη τον Δαμασκηνό αποδίδεται άλλο ένα συμπίλημα (από δέκα διαφορετικές πραγματείες) που τιτλοφορείται ''Ἐρωταποκρίσεις τῆς παπαδικῆς τέχνης, περὶ σημαδίων καὶ φωνῶν καὶ τόνων καὶ πνευμάτων καὶ κρατημάτων καὶ παραλλαγῶν ...''. Το πλήρες κείμενό του εκδόθηκε το 1997 στη σειρά Monumenta Musicae Byzantinae (Corpus Scriptorum de Re Musica, 5) της Αυστριακής Ακαδημίας.
Ο λεγόμενος ψευδο-Δαμασκηνός.

Εάν έχεις άλλες πηγές μπορείς να τις Παραθέσεις σε παρακαλώ για μια εποικοδομητική συζήτηση,ωστε να ενημερώσουμε και τον Ι.Παπαχρόνη για τη απαιτούμενη διόρθωση
:confused:
 
Top