Πλούσιοι επτώχευσαν αργό ήχος πλ Α' μέλος εκ της Αγιορειτικής Παραδόσεως Ζωντανή ηχογράφηση

#1
Πλούσιοι επτώχευσαν αργό ήχος πλ. Α', μέλος εκ της Αγιορειτικής Παραδόσεως Ζωντανή ηχογράφηση από την Αγρυπνία της Πανηγύρεως της Ιεράς Σκήτης του Προφήτου Ηλία του Αγίου όρους 2-8-2021
 
Top