[Ερώτηση] Περι του προκειμένου του Αποστόλου του Σαββάτου της αποδόσεως του Θωμά

#1
Η ερώτηση είναι προφανής: Πιο προκειμενο του Αποστόλου πρέπει να ειπωθεί σήμερα;
Το Σάββατο μετά του Θωμά δεν εχει στίχους. Της ημέρας, δηλαδή 28 Απριλίου δεν υπάρχει κάτι. Νεκρώσιμο δεν προβλέπεται, νομίζω.
Τα Δίπτυχα δεν αναφέρουν κάτι συγκεκριμένο. Το μόνο που απομένει είναι της Κυριακής του Θωμά.. Ποια η γνώμη σας;
Ευχαριστώ!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἀφοῦ πρόκειται περί ἀποδόσεως, προκείμενον καί ἀλληλουιάριον λέγονται τά τῆς ἑορτῆς (πρβλ. ΣΤ σ. 669 καί Ἀντιφωνάριον σ. 251/252).

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Ευχαριστώ!
Παρακαλῶ.
Πάντως αὐτή ἡ ἀπόδοση δεσποτικῆς ἑορτῆς δέν ἔχει σχέση μέ τίς «ἀποδόσεις» τῶν θεμάτων/ἀκολουθιῶν τῶν ἑπομένων Κυριακῶν κατά τά Σάββατα ἤ ἄλλες ἡμέρες. Ἐκεῖ ψάλλονται τά τῆς ἡμέρας. Γιά τά Σάββατα (βέβαια δύο εἶναι: μετά τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων καί τῆς Σαμαρείτιδος) ὁ π. Κων. Παπαγιάννης σημειώνει (Ἀντιφωνάριον ὅ.π.) «νά λέγωνται προκείμενον καί ἀλληλουιάριον τοῦ ἤχου τῆς ληγούσης ἑβδομάδος».


 
Top