Περί των θεοτοκίων μέχρι της αποδόσεως της Πεντηκοστής

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Ψάλλονται μόνον κατὰ τὴν τεσσαρακοστὴν τῶν ἁγίων ἀποστόλων. Πρὸ αὐτῆς ἀντικαθίστανται ἀπό - εἰ δυνατόν - ὁμόηχον καὶ τοῦ αὐτοῦ αὐτομέλου προσόμοιον κάθισμα τῆς προλαβούσης ἑορτῆς.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Γιά τόν μῆνα Μάιο δέν ἰσχύει προφανῶς λόγῳ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου; Μέ τό νωρίτερο Πάσχα πού θά ἔχουμε τό 2010 θά χρειαστεῖ μόνον γιά τήν 31ην Μαΐου.
Νομίζω ὅτι τά ὑπάρχοντα στό τέλος τοῦ Μηναίου Μαΐου Θεοτοκία καί Σταυροθεοτοκία εἶναι χρήσιμα ὅταν τό Πάσχα πέφτει ἀργότερα καί μέ τό νέο ἡμερολόγιο.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Δὲν ἀναφέρομαι στὸ παράρτημα τοῦ μηναίου.
Σαφῶς καί τό κατάλαβα.
Ἀλλά γιατί δέν ὑπάρχουν στό Μηναῖο Ἰουνίου; Ἤ μᾶλλον γιατί δέν ἀναγράφεται στό Μηναῖο Ἰουνίου· τῆς Ἑορτῆς; Τό τέλος τοῦ μηνός Μαΐου εἶναι διαχωριστική γραμμή μεταξύ τῶν περιπτώσεως συμπλοκῆς μέ ἑορτή ἤ ἄνευ;


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5


«Ἐπὶ τὸ συνηθέστερον» τῶν ἀντιγραφέων, βλ. μηναῖα Φεβρουαρίου καὶ Μαρτίου.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6


Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς Πεντηκοστῆς, ἐκτὸς τῶν κανόνων, ἅπαντα τὰ θεοτοκία ἀντικαθίστανται ἀπὸ τροπάρια τῆς προλαβούσης ἑορτῆς.
 
Last edited:
Top