[Ερώτηση] Περί των ευαγγελίων μεταξύ Κυριακής μετά τα Φώτα έως Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου

Ιωάννης Μ.

Νέο μέλος
Βρίσκομαι σε απορία περί του ποιά Ευαγγέλια λέγονται στο διάστημα αυτό, ιδιαίτερα όταν με το νέο ημερολόγιο το Πάσχα είναι αργά (έως και την 8η Μαΐου) άρα και η Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου καθυστερεί.

Για το 2013 για παράδειγμα όταν το Πάσχα είναι στις 5 Μαΐου παρεμβάλλονται 5 Κυριακές.
Απ΄ ότι αντιλαμβάνομαι οι δύο από αυτές είναι η ΙΒ Λουκά, και η ΙΕ Λουκά (εφ' όσον η ΙΔ προηγήθηκε του Δωδεκαημέρου).

Απ΄ εκεί και πέρα εικάζω ότι θα ακολουθήσουν οι κατα Ματθαίον ΙΕ, ΙΣΤ, ΙΖ που "δεν τις προλαβαίνουμε" πριν την Κυριακή Προ της Υψώσεως.

Μήπως υπάρχει κάτι πάνω σε αυτά; Τα τυπικά που βλέπω εδώ στο forum (Βιολάκη και Κωννου πρωτ.) είναι προσαρμοσμένα στο Παλαιό. (Στου Βιολάκη υπάρχει σημείωση στις σελ. 162-163)
Αν σας είναι εύκολο πεστε και κάτι για τα αποστολικά αναγνώσματα... :rolleyes:


Ευχαριστώ
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ὄντως μέ τό διορθωμένο ἡμερολόγιο (νέο) μπορεῖ νά μεσολαβοῦν καί 6 Κυριακές (ἀπό 4 μέ τό παλαιό). Αὐτό ἀντιμετωπίζεται σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τῶν τυπικῶν, ἄσχετα ἄν εἶναι συνταγμένα μέ τό π. ἡ.. Ἤδη στό ΤΜΕ (Βιολάκη) βλέπουμε τήν Σημ. γιά τήν συμπλήρωση ἀπό τίς Κυριακές Ματθαίου πού ἔμειναν πρό τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως «τὸ αὐτὸ ποιοῦμεν καὶ διὰ τοὺς Ἀποστόλους» (ἔκδοση Σαλιβέρου σ. 157).
Ἐκτός τοῦ ΤΜΕ τό θέμα ἀντιμετωπίζεται καί ἀπό τά ΤΑΣ, ΤΔ, ΤΠ, ΤΓΡ, ΣΤ καθώς καί ἀπό τά Κανόνια Γλυζωνίου, τά συμπληρωμένα Κανόνια (στό Εὐαγγελιστάριον Ἀ.Δ.) ὑπό Γ. Μπεκατώρου, μελέτες Ἰω. Φουντούλη καί π. Κων. Παπαγιάννη.
Τό θέμα δέν εἶναι μόνον οἱ Κυριακές ἀλλά καί οἱ παρεμβαλλόμενες ἑβδομάδες. Ἔτσι γιά παράδειγμα τό ΤΔ (Μονῆς Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους -π.ἡ.-) στή σ. 556 σημειώνει: «ἐὰν οὐκ ἐξαρκῶσιν οἱ κατὰ σειρὰν ἀπόστολοι ἕως τῆς Κυριακῆς ταύτης [σ.σ. Τελώνου καὶ Φαρισαίου] (ἐπειδὴ συμβαίνει νὰ εἶναι τὸ ἅγιον Πάσχα ὄψιμον), στρεφόμεθα εἰς τὰ ὄπισθεν καὶ ἐπαναλαμβάνομεν μερικοὺς ἐξ αὐτῶν καὶ οὕτω πάλιν ἐξισάζει ἡ τάξις». Αὐτός εἶναι καί ὁ ἁπλούστατος ἀρχαῖος κανόνας τῆς ἐπαναλήψεως, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο καλύπτεται κάθε κενό.
Στό ΣΤ («Σύστημα Τυπικοῦ» π. Κων. Παπαγιάννη, ἐκδ. Ἀ. Δ.) καί στίς σ. 297/298 ὑπάρχει ἀναλυτικός κατάλογος καί γιά τίς 6 περιπτώσεις. Ἐπαναλαμβάνω ὅμως ὅτι τό θέμα εἶναι λελυμένο καί στά συμπληρωμένα Κανόνια τοῦ Εὐαγγελισταρίου.

Γιά τό 2013 ὄντως εἶναι οἱ ΙΒ΄ καί ΙΕ΄ Λουκᾶ (ἐπειδή ἡ ΙΔ΄ ἔχει ἀναγνωσθεῖ τόν Δεκέμβριο), ΙΕ΄, ΙΣΤ΄ καί ΙΖ΄ Ματθαίου. Τίς Κυριακές Ματθαίου προβλέπονται οἱ ἀντίστοιχοι Ἀπόστολοι.

 
Last edited:
υπάρχει μία αβλεψία στη σελίδα 157 του τυπικού Βιολάκη, ΤΜΕ 1900, στην περίπτωση 4 Κυριακών να μεσολαβούν :

τόσο στην 2η όσο και στην 3η Κυριακή προτείνει τον ίδιο Απόστολο, αυτόν της ΛΒ' Κυριακής...

τί λέτε επ αυτού ?
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
υπάρχει μία αβλεψία στη σελίδα 157 του τυπικού Βιολάκη, ΤΜΕ 1900, στην περίπτωση 4 Κυριακών να μεσολαβούν :

τόσο στην 2η όσο και στην 3η Κυριακή προτείνει τον ίδιο Απόστολο, αυτόν της ΛΒ' Κυριακής...

τί λέτε επ αυτού ?
ΛΑ΄ γιά τήν 2η, καθώς καί ΙΔ΄ Λουκᾶ...
 
Top