[Ερώτηση] Περί του ευαγγελίου του όρθρου την Κυριακή του Θωμά (Αντιπάσχα)

#1
Αγαπητοι συνάδελφοι Ιεροψάλται ....και όχι μόνο..... ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ...

Θέλω να ρωτήσω αν στο πρωινό Ευαγγέλιο σήμερα Κυρ. του Θωμά το τυπικό είναι έτσι όπως το έχουν τα δίπτυχα (...με..εκ νεότητός μου, και με προσκύνηση στο Ν΄ψαλμό...) η λέμε τον Ν΄χύμα όπως στις Δεσποτικές εορτές;

Ευχαριστώ:

Υ.Γ: Θα χαρώ να πάρω απάντηση και από τον πατέρα Μάξιμο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Αγαπητοι συνάδελφοι Ιεροψάλται ....και όχι μόνο..... ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ...

Θέλω να ρωτήσω αν στο πρωινό Ευαγγέλιο σήμερα Κυρ. του Θωμά το τυπικό είναι έτσι όπως το έχουν τα δίπτυχα (...με..εκ νεότητός μου, και με προσκύνηση στο Ν΄ψαλμό...) η λέμε τον Ν΄χύμα όπως στις Δεσποτικές εορτές;

Ευχαριστώ:

Υ.Γ: Θα χαρώ να πάρω απάντηση και από τον πατέρα Μάξιμο.

Τά Δίπτυχα ἀντιγράφουν τό ΤΜΕ, ὅπου στήν σελ. 375 καί στήν ὑποσημείωση 9, διευκρινίζει ὅτι τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου θά εἰπωθεῖ μετά τάς Καταβασίας, ὅπως ἀκριβῶς κατά πάσας τάς Κυριακάς τοῦ ἐνιαυτοῦ. Αὐτή τήν ὑποσημείωση τήν βάζει μετά τόν ὁρισμό τοῦ α' ἀντιφώνου τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου καί τοῦ Προκειμένου Ἐπαίνει Ἱερουσαλὴμ τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου Σιών. Αὐτό σημαίνει κατά τό ΤΜΕ ὅτι ἄν καί ἡ ἑορτή εἶναι δεσποτική στό εὐαγγέλιον θά τηρηθεῖ ἡ Τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου. Ἄλλωστε εἶναι καί τό Α΄ Ἑωθινόν.
Τά Δίπτυχα ὅμως, ὅπως γνωρίζετε, σύμφωνα μέ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν ἐπαναφέρει τό ἑωθινόν εὐαγγέλιον στήν ὀρθή του θέση μετά τό προκείμενον καί ἔτσι ἡ Τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου τηρεῖται στήν ὀρθή θέση, ὅλες τίς Κυριακές. Ἡ Τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου σαφῶς προβλέπει προσκύνηση τοῦ εὐαγγελίου καί ἐμμελῶς τόν Ν΄ Ψαλμόν.

Σχετικά θέματα ἐδῶ καί ἐδῶ.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Νομίζω ότι αυτή πρωτίστως είναι η αιτία. Όταν διαβάζεται ένα από τα αναστάσιμα εωθινά Ευαγγέλια, γίνεται προσκύνησις και ψάλλεται πάντα ο Ν' ψαλμός.
Ε.Γ.
Νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά διαφωνήσω.
Καί τῆς Ἀναλήψεως διαβάζουμε τό Γ΄ Ἑωθινό καί δέν γίνεται αὐτό. Ἄν ἐννοεῖται μόνον Κυριακή, θά σᾶς θυμίσω ὅτι καί τῆς Πεντηκοστῆς διαβάζουμε τό Θ΄ Ἑωθινόν (κατά τό Πεντηκοστάριον καί τό ΤΑΣ) καί ἐπίσης δέν συμβαίνει αὐτό.
Ἔπρεπε νά γράψω ὅσα ἔγραψα καί ὄχι μόνον ὅτι εἶναι τό Α΄ Ἑωθινόν.

Εὐχαριστῶ. 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#5
π. Μάξιμος;35033 said:
Νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά διαφωνήσω.
Καί τῆς Ἀναλήψεως διαβάζουμε τό Γ´ Ἑωθινό καί δέν γίνεται αὐτό. Ἄν ἐννοεῖται μόνον Κυριακή, θά σᾶς θυμίσω ὅτι καί τῆς Πεντηκοστῆς διαβάζουμε τό Θ´ Ἑωθινόν (κατά τό Πεντηκοστάριον καί τό ΤΑΣ) καί ἐπίσης δέν συμβαίνει αὐτό.
Ἔπρεπε νά γράψω ὅσα ἔγραψα καί ὄχι μόνον ὅτι εἶναι τό Α´ Ἑωθινόν.

Εὐχαριστῶ.Χριστός ανέστη!

Αναρωτιέμαι αν συνυπολογίζοντας όσα μας εκθέσατε πάτερ Μάξιμε, προσθέσουμε και το γεγονός ότι ψάλλουμε τα Πεντηκοστάρια των Κυριακών με τελικό το Αναστάς ο Ιησούς την Κυριακή του Θωμά. Αυτό μάλλον επιβεβαιώνει την ανάγκη ψαλμώδησης του Ν ψαλμού και προσκύνησης του Ευαγγελίου. Σε όλες τις άλλες εορτές νομίζω υπάρχει ιδιόμελο μετά τον Ν ψαλμό διαφορετικό, και δεν προηγείται προσκύνηση του Ευαγγελίου. Την Πεντηκοστή πχ ψάλλουμε το Βασιλεύ ουράνιε κοκ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Χριστός ανέστη!

Αναρωτιέμαι αν συνυπολογίζοντας όσα μας εκθέσατε πάτερ Μάξιμε, προσθέσουμε και το γεγονός ότι ψάλλουμε τα Πεντηκοστάρια των Κυριακών με τελικό το Αναστάς ο Ιησούς την Κυριακή του Θωμά. Αυτό μάλλον επιβεβαιώνει την ανάγκη ψαλμώδησης του Ν ψαλμού και προσκύνησης του Ευαγγελίου. Σε όλες τις άλλες εορτές νομίζω υπάρχει ιδιόμελο μετά τον Ν ψαλμό διαφορετικό, και δεν προηγείται προσκύνηση του Ευαγγελίου. Την Πεντηκοστή πχ ψάλλουμε το Βασιλεύ ουράνιε κοκ.
Αὐτό πού ἐπιβεβαιώνει τήν τήρηση τῆς Τάξεως Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἡ ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Ἀντιπάσχα ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως καθ᾿ ἑκάστην Κυριακήν· «τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως».

Ὅπως εἶχα γράψει ἐδῶ, κάθε Κυριακή κανονικά ψάλλουμε τόν Ν΄ καί κάνουμε προσκύνηση τοῦ εὐαγγελίου κατά τό ΤΑΣ, ἔστω καί ἄν συμπέσει δεσποτική ἑορτή. Βέβαια ἐδῶ μιλᾶμε γιά τό ΤΜΕ. Ἐμεῖς στό Ναό μου κάνουμε προσκύνηση τοῦ εὐαγγελίου (ψαλλομένου τοῦ Ν΄) καί τήν Κυριακή τῶν Βαΐων καί τῆς Πεντηκοστῆς.

Ὁ Ν΄ ψαλμός εἶναι ἀρχαῖο στοιχεῖο τοῦ ὄρθρου, πού πάντα ἐψάλλετο, μάλιστα καί ὡς στιχολογία μέ ἐφύμνια τροπάρια ἀποκαλούμενα «πεντηκοστάρια». Αὐτά σήμερα εἶναι τά· «Ταῖς τῶν Ἀποστόλων, πρεσβείαις Ἐλεῆμον...», «Ταῖς τῆς Θεοτόκου...», «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς, ἀπὸ τοῦ τάφου...», «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα...», «Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε...», «Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν...» καί τά ἰδιόμελα τῶν ἑορτῶν ἤ ἄλλα εἰδικά τροπάρια αὐτῶν.


 
Top