Περί του δοξαστικού των αίνων την 1η Σεπτεμβρίου σε Κυριακή

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Οχι...απλα οταν ειναι σε Κυριακη δεν ψαλλεται το Εωθινον...:wink:
Δέν ψάλλεται τοῦ Ὁσίου, θέλεις νά πεῖς, ὅπως ὀρθά ἀπάντησε ὁ Δημήτρης.
Γιατί τηρείται η διάταξη του Μηναίου. Δόξα του Οσίου Και νυν της Ινδίκτου.
κι αὐτό ἐννοῦσα κι ἐγώ.

ΥΓ. Βέβαια, κάπου κάποιος μάθαμε ὅτι σήμερα ἔψαλε Δόξα, Ἐκ ῥίζης ἀγαθῆς, ἀγαθὸς ἐβλάστησε καρπός, ὁ ἐκ βρέφους ἱερὸς Συμεών...


 

tomasn54

Μέλος
Δεν είναι παράξενο, όταν δεν είναι Κυριακή να προηγείται το δοξαστικό του Οσίου αντί της Ινδίκτου ενώ την Κυριακή να προηγείται το δοξαστικό της Ινδίκτου του Εωθινού;Το λογικό θα ήταν και καθημερινή να προηγείται της Ινδίκτου.
 
Ενδιαφέρον έχει όμως η περίπτωση αυτή στο ΣΤ (σελ.146), όπου προτείνεται ως δοξαστικό το εωθινό.
Στην υποσημείωση, ο π. Κων/νος συγκρίνει τα ΤΑΣ, ΤΞ, ΤΔ, ΤΠ και ΤΡ, όπου ορίζουν το εωθινό, με τα ΤΕ και ΤΜΕ, όπου ορίζουν της ινδίκτου αντίστοιχα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Το λογικό θα ήταν και καθημερινή να προηγείται της Ινδίκτου.
Αὐτό δείχνει ἄγνοια στοιχειωδῶν κανόνων δομῆς ἀκολουθιῶν καί τυπικῶν διατάξεων. Δηλ. λές ὅτι Καὶ νῦν, τοῦ Ὁσίου...
Δέν μπορῶ νά γράψω τίποτε ἄλλο...
Θέλεις πολύ διάβασμα...

ΤΑΣ, ΤΞ, ΤΔ, ΤΠ και ΤΡ, όπου ορίζουν το εωθινό, με τα ΤΕ και ΤΜΕ, όπου ορίζουν της ινδίκτου αντίστοιχα.
ΤΑΣ, ΤΞ, ΤΔ, ΤΠ και ΤΡ = ΤΑΣ.
ΤΕ και ΤΜΕ = Βασιλεύουσα, ὅπου εἶχε καί ἔχει ἰδιαίτερη σημασία ἡ Ἴνδικτος.

Ἄς καταλάβουμε ὅτι τό ΤΑΣ δέν εἶναι πανάκεια, οὔτε τά ΤΚΠ καί ΤΜΕ εἶναι σύντμηση :)confused:) τοῦ ΤΑΣ. Διασώζει ἄλλες διατάξεις... πού δέν τίς ὑποτιμᾶμε...


 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Δέν ψάλλεται τοῦ Ὁσίου, θέλεις νά πεῖς, ὅπως ὀρθά ἀπάντησε ὁ Δημήτρης.
κι αὐτό ἐννοῦσα κι ἐγώ.
ΥΓ. Βέβαια, κάπου κάποιος μάθαμε ὅτι σήμερα ἔψαλε Δόξα, Ἐκ ῥίζης ἀγαθῆς, ἀγαθὸς ἐβλάστησε καρπός, ὁ ἐκ βρέφους ἱερὸς Συμεών...
Το λογικό θα ήταν και καθημερινή να προηγείται της Ινδίκτου.
Αὐτό δείχνει ἄγνοια στοιχειωδῶν κανόνων δομῆς ἀκολουθιῶν καί τυπικῶν διατάξεων. Δηλ. λές ὅτι Καὶ νῦν, τοῦ Ὁσίου...
Δέν μπορῶ νά γράψω τίποτε ἄλλο...
Θέλεις πολύ διάβασμα...

Πάτερ Μάξιμε την ευχή σας. Δυστυχώς αυτά και άλλα πολλά βασικά περί της λατρείας τάξεως όχι μόνο αγνοούνται υπό των ιεροψαλτών αλλά θεωρούνται από πολλούς ξεπερασμένες ιδιοτροπίες. Αρκεί να ψαλλεί ένα δύναμις σε α' ήχο δίφωνο και ας παραλειφθεί το "Αντελάβετο" της Τιμιωτέρας ή στιχηρά των Αίνων και ας λεχθεί λανθασμένο το Δοξαστικό...
 
Last edited:

tomasn54

Μέλος
Μπορεί να μην διατύπωσα την (αφελή) απορία μου καλά.Δεν είπα τίποτα για το.. και νύν.
Δεν μου άρεσε το ..σχόλιο και η απάντηση. Δικαιωμά σας.
Π.χ. περισσότερο θα συμφωνούσα με αυτό: αποσπασμα απο το Τυπικο της Κύπρου
«Εὐλογήσεις τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, καὶ
τὰ πεδία σου πλησθήσονται πιότητος».
Δόξα: τὸ Ιʹ ἑωθινόν• «Μετὰ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον».
Καὶ νῦν• «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Μπορεί να μην διατύπωσα την (αφελή) απορία μου καλά.Δεν είπα τίποτα για το.. και νύν.
Δεν μου άρεσε το ..σχόλιο και η απάντηση. Δικαιωμά σας.
Π.χ. περισσότερο θα συμφωνούσα με αυτό: αποσπασμα απο το Τυπικο της Κύπρου
«Εὐλογήσεις τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, καὶ
τὰ πεδία σου πλησθήσονται πιότητος».
Δόξα: τὸ Ιʹ ἑωθινόν• «Μετὰ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον».
Καὶ νῦν• «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία
Τα ΔΙΠΤΥΧΑ οφείλουν να τηρούν το ΤΜΕ κι όχι το ΤΑΣ. Κι εγώ μπορεί να έχω επιφυλάξεις για κάποιες διατάξεις του ΤΜΕ αλλά - όπως είπε κι ο π. Μάξιμος- το ΤΜΕ μπορεί να διασώζει διατάξεις εξίσου παλαιές ή ορθές. Προσωπικά σχολίασα την ψαλμωδία του "Εκ ρίζης" ως δοξαστικού των Αίνων, όπως και την τυχόν πρόταξη του Δοξαστικού της Ινδίκτου που (χαίρομαι) έγινε από παρανόηση ή κακή διατύπωση.
 

tomasn54

Μέλος
Πάλι λάθος.Συγνώμη κ. Καλπακιδη. Εννοούσα την απάντηση του π.Μάξιμου. Επιπρόσθετα δεν είπα οτι δεν θα ακολουθήσω τα ΔΙΠΤΥΧΑ τα οποία τηρώ απαρέγκλιτα, αλλά ήθελα να προκαλέσω ενδεχόμενα κάποια απάντηση ...διαφωτιστική και για άλλους.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Πάτερ Μάξιμε την ευχή σας. Δυστυχώς αυτά και άλλα πολλά βασικά περί της λατρείας τάξεως όχι μόνο αγνοούνται υπό των ιεροψαλτών αλλά θεωρούνται από πολλούς ξεπερασμένες ιδιοτροπίες.
Τοῦ Κυρίου!
Τραγική ἄγνοια... Μπορεῖ νά ἀκούσεις σέ Ναό Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης τήν ἑβδομάδα τῆς Σαμαρείτιδος, Δόξα, Σαμαρείτιδος, Καὶ νῦν, Ἁγίων... γιατί ἄρεσε τοῦ δεξιοῦ τῆς Σαμαρείτιδος... καί εἶπε τοῦ ἀριστεροῦ νά πεῖ τῶν Ἁγίων... (ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται...)

Ἀναφορικά μέ τό ΣΤ καί ΤΑΣ ἐπειδή εἶμαι ἐκτός σπιτιοῦ καί βιβλιοθήκης, βλέπω μόνον ἀπό ἀρχεῖο στό λάπτοπ ΤΑΣ 1685, δέν βλέπω κάτι γιά διάταξη Κυριακῆς, παρά μόνον ὅτι σέ περίπτωση προηγοῦνται τά ἀναστάσιμα. Θά δῶ στό σπίτι μου καί ἴσως ἐπανέλθω.

Αὐτό πού θέλω νά πῶ συμπληρωματικῶς εἶναι ὅτι τά νεώτερα Πατριαρχικά Τυπικά ὁρίζουν Κοντάκιο καί Οἶκο τῆς Ἰνδίκτου ἀφ᾿ ς΄, κάτι πού δέν ὑπάρχει στό ΤΑΣ καί στό Μηναῖο πού ἀκολουθεῖ τό ΤΑΣ (καί ἀναγκαστικά τά Δίπτυχα τά τυπώνουν). Αὐτό δείχνει καί τή διαφοροποίηση πού πρέπει νά σεβόμεθα καί νά τηροῦμε.


 
Οχι...απλα οταν ειναι σε Κυριακη δεν ψαλλεται το Εωθινον...:wink:

Φέτος ὅμως τὰ δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὅριζαν νὰ ψαλεῖ ἑωθινόν, ἐνῶ τὸ 2002 (πάλιν ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ) ὅριζαν νὰ ψαλεῖ τὸ "Ὁ ἀρρήτῳ σοφίᾳ". Ποῦ ἐρείδονται οἱ τυπικολόγοι; Μήπως ἁπλῶς (τρόπος τοῦ λέγειν) πρόκειται περὶ κάποιου τυπογραφικοῦ (τρόπος τοῦ λέγειν) λάθους;
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Φέτος ὅμως τὰ δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὅριζαν νὰ ψαλεῖ Ἐωθινόν, ἐνῶ τὸ 2002 (πάλιν ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ) ὅριζαν νὰ ψαλεῖ τὸ "Ὁ ἀρρήτῳ σοφίᾳ". Ποῦ ἐρείδονται οἱ τυπικολόγοι;
Στό ΣΤ πού ἐκδόθηκε ἐν τῷ μεταξύ, ἤτοι τῷ 2006. Δέν τό κατάλαβες ἀπό τά προηγούμενα;

Ἀναφορικά μέ τό ΣΤ καί ΤΑΣ ἐπειδή εἶμαι ἐκτός σπιτιοῦ καί βιβλιοθήκης, βλέπω μόνον ἀπό ἀρχεῖο στό λάπτοπ ΤΑΣ 1685, δέν βλέπω κάτι γιά διάταξη Κυριακῆς, παρά μόνον ὅτι σέ περίπτωση προηγοῦνται τά ἀναστάσιμα. Θά δῶ στό σπίτι μου καί ἴσως ἐπανέλθω.
Ναί, τώρα εἶδα ὅτι ἀναφέρεται στά Ἀπορούμενα, κεφ. α΄. Μεταγενέστερη διάταξη, πού βάζει (μετά τά 3 ἰδιόμελα τῆς ἰνδίκτου) καί 8ο στιχηρό τό ἰδιόμελο-δοξαστικό τοῦ ὁσίου, ἐνῶ ὁ π. Κων. Παπαγιάννης κατά τήν ἄποψή του ὡς 8ο (μετά τά ἰδιόμελα πού κι ἐκεῖνος ὁρίζει) μπορεῖ νά ψαλεῖ τό δοξαστικό-ἰδιόμελο τῆς ἰνδίκτου.

Τό ΤΜΕ (ὅπως καί τό προηγούμενο ΤΚΠ) μιά χαρά ὁρίζουν τά προσόμοια τοῦ ἑσπερινοῦ καί τό δοξαστικό τῆς ἰνδίκτου, σύμφωνα καί μέ ὅσα γράψαμε προηγουμένως περί κοντακίου καί οἴκου ἀφ᾿ ς΄, πού τό μέν ΣΤ ὁρίζει τά τοῦ ὁσίου, ἐνῶ οἱ Τυπικές Διατάξεις 2013 τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τά ἀναστάσιμα.


 
Top