Περί της αραβικής γλώσσας

Ξέρει κανείς νά μοῦ πεῖ ἐάν οἱ κανόνες τονισμοῦ τῶν ἀραβικῶν εἶναι ἀπολύτως συγκεκριμένοι; Ἐἀν ναί, εἶναι ὅμοιοι σέ ὅλες τίς χῶρες;
Ρωτῶ ἔχοντας ὑπόψιν συγκεκριμένα τήν λέξη خلصنا στό "Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ" καί στό "Ταῖς πρεσβείαις". Ρώτησα κάποιον ψάλτη καί μοῦ εἶπε ὅτι τονίζεται στήν παραλήγουσα, ἀλλά στίς μελοποιήσεις τοῦ Μίτρι Ἐλ Μούρρ καί σέ ὅσες ἠχογραφήσεις ἄκουσα (πού κατά βάσιν ἀκολουθοῦν τόν Μίτρι) ὁ τονισμός πέφτει στήν 1η συλλαβή, καί κατά δεύτερο λόγο στήν λήγουσα.
 
Last edited:

Melina

Μελίνα Σπαντιδάκη
Εὐλογεῖτε,
Δὲν γνωρίζω ἀραβικὰ ἀλλὰ μιὰ καὶ δὲν σᾶς ἀπάντησε κανεὶς, ρώτησα. Μοῦ εἶπαν λοιπὸν ὅτι ἡ ἐπίσημη ἀραβικὴ γλώσσα ἔχει συγκεκριμένους κανόνες τονισμοῦ, ὑπάρχουν ὅμως διαφορετικὲς διάλεκτοι (σὲ σημεῖο νὰ μὴν καταλαβαίνει ὁ ἕνας τί λέει ὁ ἄλλος). Καὶ εἶναι δυνατὸ νὰ ψέλνουν σὲ διάλεκτο, ὄχι μόνο στὴν ἐπίσημη ἀραβικὴ γλώσσα.
Μ.
 
Εὐχαριστῶ Μελίνα. Φυσικά, γιά τίς διαλέκτους τῆς καθομιλουμένης δέν συζητᾶμε, εἶναι χάος. Ὅμως, σέ ἕνα συγκεκριμένο ἐπίσημο λειτουργικό κείμενο, εἶναι καθορισμένος ὁ τονισμός; Ἀκόμη καί στήν Ἁγία Γραφή, μέσα στήν ἴδια χώρα, συναντῶ διαφορές στόν τρόπο ἀναγνώσεως καί τονισμοῦ. Δυστυχῶς, ὅσους ἀραβοφώνους ρώτησα διά ζώσης, μόνο ἐμπειρικά μοῦ ἀπαντοῦσαν.

Μήν μπαίνεις στόν κόπο νά ξαναρωτήσεις. Τό θέμα εἶναι ἀρκετά μεγάλο. Ἄν τυχόν κάποιος ἀραβόφωνος πού νά κατέχει τό θέμα παρακαλουθοῦσε τήν συζήτηση, θά ἤθελα νά τόν ρωτήσω διάφορα.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Μπορείτε να θέσετε το ερώτημα και στο αγγλικό τμήμα του φόρουμ (στα αγγλικά βέβαια), όπου υπάρχει και σχετική ενότητα.
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Εὐλογεῖτε,
Δὲν γνωρίζω ἀραβικὰ ἀλλὰ μιὰ καὶ δὲν σᾶς ἀπάντησε κανεὶς, ρώτησα. Μοῦ εἶπαν λοιπὸν ὅτι ἡ ἐπίσημη ἀραβικὴ γλώσσα ἔχει συγκεκριμένους κανόνες τονισμοῦ, ὑπάρχουν ὅμως διαφορετικὲς διάλεκτοι (σὲ σημεῖο νὰ μὴν καταλαβαίνει ὁ ἕνας τί λέει ὁ ἄλλος). Καὶ εἶναι δυνατὸ νὰ ψέλνουν σὲ διάλεκτο, ὄχι μόνο στὴν ἐπίσημη ἀραβικὴ γλώσσα.
Μ.

Ἡ γραπτὴ ἢ λόγια γλῶσσα εἶναι παντοῦ ἡ ἴδια· ἑπομένως ὅλα τὰ κείμενα ποὺ διαβάζονται ἢ/καὶ ψάλλονται στὶς ἐκκλησίες εἶναι γραμμένα στὴ λόγια γλῶσσα, πουθενὰ σὲ διάλεκτο.
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Ξέρει κανείς νά μοῦ πεῖ ἐάν οἱ κανόνες τονισμοῦ τῶν ἀραβικῶν εἶναι ἀπολύτως συγκεκριμένοι; Ἐἀν ναί, εἶναι ὅμοιοι σέ ὅλες τίς χῶρες;
Ρωτῶ ἔχοντας ὑπόψιν συγκεκριμένα τήν λέξη خلصنا στό "Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ" καί στό "Ταῖς πρεσβείαις". Ρώτησα κάποιον ψάλτη καί μοῦ εἶπε ὅτι τονίζεται στήν παραλήγουσα, ἀλλά στίς μελοποιήσεις τοῦ Μίτρι Ἐλ Μούρρ καί σέ ὅσες ἠχογραφήσεις ἄκουσα (πού κατά βάσιν ἀκολουθοῦν τόν Μίτρι) ὁ τονισμός πέφτει στήν 1η συλλαβή, καί κατά δεύτερο λόγο στήν λήγουσα.

Ἀφοῦ ὅλα τὰ κείμενα εἶναι γραμμένα στὴ λόγια γλῶσσα, οἱ κανόνες τονισμοῦ εἶναι ὅμοιοι παντοῦ. Στὴ λέξη ποὺ ἀναφέρατε ἡ πρώτη συλλαβὴ (kha-) τονίζεται κατὰ προτεραιότητα.
 
Top