Πεντηκοστάριον (1903)

paganus

Παλαιόν μέλι
#1
ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑΣ ΜΕΛΩιΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ Γ΄
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩι ΕΚΔΟΤΗι ΣΠ. ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΩ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
1903

Σσ 128
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑΣ ΜΕΛΩιΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ Γ΄
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩι ΕΚΔΟΤΗι ΣΠ. ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΩ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
1903

Σσ 128
Εἶναι ὄντως τό Γ΄ τεῦχος τοῦ "Ἁγιοπολίτης". Τό εἶχα γιά σκέτο Πεντηκοστάριον (αὐτό γράφει ἡ ράχη ὅπως τό ἔχω στή βιβλιοθήκη -ἐν ἀντιθέσει μέ τά 2 τεύχη "Ἁγιοπολίτης"-), ὅπως Τριώδιον καί Μ. Ἑβδομάς.
Ὑπάρχει κάπου ψηφιοποιημένο;

 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#4
Απ' τα πολλά που έχουν ανεβεί, χάνουμε και τον μπούσουλα.
Υπάρχει στη συλλογή μουσικών βιβλίων της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
Είχε αναφερθεί εδώ, και ο απ' ευθείας σύνδεσμος είναι αυτός.
 
Top