Πατριαρχική Λειτουργία στον καθεδρικό ναός Νέας Υόρκης (31/10/2021)

ixadin

Ηχάδιν
τον δεξιό χορό διευθύνει ο ;Aρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής Γιώργος Θεοδωρίδης και τον αριστερό ο Samuel Herron.

Στα ψαλτικά highlight αξίζει το Αινείτε του Ιακώβου, ο αργός Χερουβικός του Φωκαέως και τα κοινωνικά (το πρώτο στα αγγλικά [του Samuel;]), Σουρλαντζή και Χρυσάφου του Νεού.

Στα τελευταία λεπτά της μετάδοσης, το Πολυχρόνιο του Οικουμενικού Πατριάρχου σε μέλος Γ. Θεοδωρίδη σε ήχο πλ. Α΄


Είναι η πρώτη φορά που παρουσίᾳ του Οικουμενικού Πατριάρχου εψάλλησαν ο Όρθρος και Λειτουργία από βυζαντινή χορωδία, ελληνικά και αγγλικά.
 
Top