Πασαπνοάριο βαρέος ήχου και το Ι΄ εωθινό δοξαστικό

eleftheriou

Ανδρέας Ελευθερίου
Από την Κυριακή της 22 1 αναρτώ Πασαπνοάριο Βαρέως ήχου και το "Μετά την εις Άδου κάθοδον", από τον Ηλία Φραγκάκη. Σας εύχομαι καλήν ακρόαση.
 

Attachments

  • 01 Fragkakis Pasa Pnoi Varys2.mp3
    2.2 MB · Views: 61
  • 02 Fragkakis Meta tin eis Adou Kathodon.mp3
    10.6 MB · Views: 66
Top