[Ερώτηση] Παρεμβολή "Και εις τους αιώνας..." προ του τρισαγίου της Θείας Λειτουργίας υπό του διακόνου

#1
Κατά την ιερατική εκφώνηση "Ότι Άγιος ει ο Θεός..." που προηγείται του τρισαγίου ύμνου στη Θεία Λειτουργία, διακόπτεται κατά τα ιερατικά που χρησιμοποιούμε από την παρεμβολή του διακόνου στο "Και εις τους αιώνας...". Γνωρίζουμε αυτό για ποιον λόγο γίνεται; Υπάρχει κάποιο θεολογικό υπόβαθρο; Και εν τέλει, εφόσον ο Διάκονος δεν κάνει ποτέ εκφωνήσεις εδώ πώς υπάρχει εξαίρεση έστω και όχι ακριβώς. Γνωρίζουμε κάτι από τις αρχαίες διατάξεις;

Ευχαριστώ προκαταβολικά!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Δέν εἶναι θεολογικό... ἀλλά πρακτικό (κατά μοναδική ὄντως ἐξαίρεση).
Δίδεται ἀπό τόν διάκονο ἐντολή στούς ψάλτες ν᾿ ἀρχίσουν τόν τρισάγιο ὕμνο.
Περισσότερα στήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 260 ἀπάντηση στό Ἰω. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργικάς Ἀπορίας (βλ. συνημ.) καί Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ Τρεῖς Λειτουργίαι κατά τούς ἐν Ἀθήναις Κώδικας, ἔκδ. β’ 1982, σ. 41 κ.ἑ..

 

Attachments

Top