Παρασκευή της Σαμαρείτιδος και μνήμη Αγίου Ιωάννου του Ρώσου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἐπισυνάπτεται τυπική διάταξη Ἑσπερινοῦ (ἄνευ ἀναγνωσμάτων), Ὄρθρου (ἄνευ τάξεως Εὐαγγ. Ὄρθρου) καί Θ. Λειτουργίας γιά Παρασκευή της Σαμαρείτιδος και μνήμη Αγίου Ιωάννου του Ρώσου σέ .pdf γιά τούς ἐνδιαφερομένους.
Πρόκειται γιά ἐνοριακό τυπικό ναοῦ μέ προσκυνητάρι.
Σέ ἐπίσημη πανήγυρη στά κεκραγάρια μόνα τοῦ Ὁσίου στιχηρά εἰς 6, ἀναγνώσματα, λιτή, τάξις εὐαγγελίου ὄρθρου, ἐνδεχομένως καί κανών τοῦ Πάσχα ἀντί τῆς Σαμαρείτιδος.
 

Attachments

  • ΠΕΝΤ57 ΣΑΜΑΡΕΙΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(27-5).pdf
    65.1 KB · Views: 30
Top