Παραμονή Θεοφανείων [5-1-2013]

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Βεροίας.
Αρχιερατική Χοροστασία
Μητροπολίτης Βερροίας, Καμπανίας και Ναούσσης κ. Παντελεήμων Καλπακίδης


ΟΡΘΡΟΣ​
 • Αίνοι ήχος πλ β' (οι δύο πρώτοι στίχοι στιχηραρικά), η στιχολογία, εν προσόμοιο στο αργόν μέλος Γερμανού Νέου Πατρών και τα υπόλοιπα στο σύντομον μέλος Πέτρου Βυζαντίου.
 • Δοξαστικόν Αποστίχων εκ της Μουσικής Κυψέλης Στεφάνου Λαμπαδαρίου, ήχος πλ δ'
 • "Τον Δεσπότην και Αρχιερέα..." ήχος βαρύς μέλος αρχαίον

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ​
 • Αντίφωνα οι ψαλμοί 26ος, 28ος και 94ος.
 • Απολυτίκιον "Απεγράφετο ποτέ" ήχος δ'.
 • Κοντάκιον: "Εν τοις ρείθροις σήμερον" ήχος δ'.
 • Τρισάγιον, Πέτρου Λαμπαδαρίου, σύντομον ήχος β'
 • Αλληλουιάριον ήχος δ', ψαλμός 66ος.
 • Χερουβικόν, ήχος πλάγιος δ' Πέτρου Λαμπαδαρίου, εξήγηση Ιωάννου Αρβανίτη.
 • Λειτουργικά ημέτερα, ήχος πλάγιος δ'.
 • "Άξιον εστίν" ήχος πλάγιος δ' Γρηγορίου πρωτοψάλτου.
 • Κοινωνικόν πλάγιος δ' Πέτρου Λαμπαδαρίου.
 • Ύμνοι απολύσεως, ήχος β', συνήθη μέλη.
 • Ιδιόμελα αγιασμού, ήχος πλάγιος δ', Πέτρου Λαμπαδαρίου
 • Απολυτίκιον "Εν Ιορδάνη" ήχος α' (εκ του Δοξασταρίου Πέτρου Λαμπαδαρίου- Πετρ. Κηλτζανίδη)
 • "Είη, το όνομα Κυρίου", ήχος β' και απόλυσις.

Τον α' χορό των ψαλτών θα απαρτίσουν:
Δημήτριος Καλπακίδης
Αναστάσιος Τσανακτσίδης
Δημήτριος Χατζής
Νικόλαος Τσανακτσίδης
Κωνσταντίνος Μίσκος
 
Last edited:
Top