Παράρτημα Φόρμιγγος Μουσικόν "Κρητική Μούσα"

#1
Από την ψηφιακή βιβλιοθήκη Ανέμη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρόλο τον τίτλο, περιέχει παραδοσιακά τραγούδια από ολόκληρο τον Ελληνισμό από την Κρήτη, νησιά, Μοριά, Ρούμελη, Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη έως την Ιωνία και τον Πόντο.
  • Επεξεργασμένο και καθαρό σε μονή σελίδα με ScanTailor και ευρετηριασμένο
  • Η πηγή ως σύνδεσμος επί του συνημμένου.
 

Attachments

Top