[Ανακοίνωση] Πανδουρίς 2.1

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#21
Κάποτε χρειάζεται είς τό Πανδουρίς καί ἡ Τετραπλῆ (....).
Ὑπάρχει ἐκεῖ, ἀλλά δέν φαίνεται είς τόν χρήστην.

Διά νά τή χρησιμοποιήσητε κάνετε τά ἑξῆς βήματα.

1) Γράψατε είς τό Πανδουρίς μία τριπλῆ (...) ἀντί τῆς τετραπλῆς.
2) Ἀποθηκεύσατε τό ἀρχεῖον .pan
3) Ἀνοίξατε τί ἴδιον ἀρχεῖον ὡς κείμενον (text) !
4) Είς τόν κωδικόν 3d ἐπιλέξατε τό γράμμα d.
5) Πληκτρολογήσατε τό γράμμα e . Δέν πρέπει νά σβύσητε ἤ νά προσθέσητε κενά ἤ να ἀλλάξητε τίποτε ἄλλο!
6) Ἀποθηκεύσατε τό ἀρχεῖον .pan
7) Εἰς τό Πανδουρίς, ἀνοίξατε πάλιν τό ἀρχεῖον, τώρα ἔχει τήν τετραπλῆν.

Εἰς τό κατωτέρω παράδειγμα, ἡ δευτέρα Τριπλῆ διορθώνεται εἰς Τετραπλῆν :

Help Pan Tetrapli.jpg
 
#22
Κάποτε χρειάζεται είς τό Πανδουρίς καί ἡ Τετραπλῆ (....).
Ὑπάρχει ἐκεῖ, ἀλλά δέν φαίνεται είς τόν χρήστην.

Διά νά τή χρησιμοποιήσητε κάνετε τά ἑξῆς βήματα.

1) Γράψατε είς τό Πανδουρίς μία τριπλῆ (...) ἀντί τῆς τετραπλῆς.
2) Ἀποθηκεύσατε τό ἀρχεῖον .pan
3) Ἀνοίξατε τί ἴδιον ἀρχεῖον ὡς κείμενον (text) !
4) Είς τόν κωδικόν 3d ἐπιλέξατε τό γράμμα d.
5) Πληκτρολογήσατε τό γράμμα e . Δέν πρέπει νά σβύσητε ἤ νά προσθέσητε κενά ἤ να ἀλλάξητε τίποτε ἄλλο!
6) Ἀποθηκεύσατε τό ἀρχεῖον .pan
7) Εἰς τό Πανδουρίς, ἀνοίξατε πάλιν τό ἀρχεῖον, τώρα ἔχει τήν τετραπλῆν.

Εἰς τό κατωτέρω παράδειγμα, ἡ δευτέρα Τριπλῆ διορθώνεται εἰς Τετραπλῆν :

View attachment 95460
εξαιρετικό κόλπο.παρακαλώ πως μπορώ να εκτυπώσω έγχρωμα τις μαρτυρίες σε pdf οταν τώρα έγχρωμο εκτυπώνεται μόνο το μαρτυρικό σημείο και οχι το μαρτυρικό γράμμα. χρησιμοποιώ την 2.1 εκδοση. Ευχαριστώ
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#23
εξαιρετικό κόλπο.παρακαλώ πως μπορώ να εκτυπώσω έγχρωμα τις μαρτυρίες σε pdf οταν τώρα έγχρωμο εκτυπώνεται μόνο το μαρτυρικό σημείο και οχι το μαρτυρικό γράμμα. χρησιμοποιώ την 2.1 εκδοση. Ευχαριστώ
Μέχρις στιγμῆς δέν ἒχω νά σᾶς δώσω καλά νέα.
Τὀ ἒψαξα καί μέχρι τώρα φαίνεται ὃτι τό χρῶμα τῶν γραμμάτων (στό pdf)
εἶναι κλειδωμένο μέ τό χρῶμα τῶν σημείων ποσότητος π.χ. ὀλίγον κτλ.
Μόνον ὀ κατασκευαστής μπορεῖ να ἀλλἀξῃ τήν δομήν.
 
Top