Παναγιώτη Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, Αθήναι 1956

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#5
Αυτό το βιβλίο πιστεϋω πως θα άξιζε να ψηφιοποιηθεί εκ νέου σε τόνους του γκρι, τουλάχιστον για τις λίγες φωτογραφίες του!
 
Last edited:
Top