[Ψάχνω] Παγκρατίου Βατοπαιδινού, Η εναρμόνισις

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Τελικά, καλά ἔγραψα ἐκεῖ πού παρέπεμψα «Δέν ξέρω ἄν ἀναφέρεται στό ἴδιο ἔργο (ὁ Βουδούρης), διότι ἔχει χρονολογία κυκλοφορίας τούς θερινούς μῆνας τοῦ 1918».

Ὁ Βουδούρης εἶχεν ἐντελῶς ἀντίθετον ἄποψιν περί τοῦ εἰρημένου ἱερομονάχου καί τῶν σκοπῶν καί ἐπιδιώξεών του.
Κατά τούς μῆνας τοῦ θέρους τοῦ 1918 ἐκυκλοφόρησεν ἔντυπον σύγγραμμα ὑπό τόν τίτλον «Περί τῆς ἐναρμονίσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς» τοῦ ἀρχιμανδρίτου Παγκρατίου Βατοπεδινοῦ(5). Τήν πραγματείαν ταύτην ἐμελέτησα· ἡ δέ κρίσις μου ἐπ᾿ αὐτῆς ἦτο ἡ ἑξῆς· διά λόγους μᾶλλον προπαγανδιστικούς ὑπέρ διαδόσεως καί ἐπικρατήσεως παρ᾿ ἡμῖν τῆς τετραφωνισμένης μουσικῆς καί διά λόγους κερδοσκοπικούς, ὁ συγγραφεύς αὐτῆς προέβη εἰς τήν δημοσίευσίν της. Ἐκ τῆς μελέτης τοῦ βιβλίου τούτου, τό ὁμολογῶ, δέν εἶχα κατορθώσει νά ἀντιληφθῶ ποῖον σαφῆ καί ὡρισμένον σκοπόν ἐπεδίωκεν. Διότι ὁ γράψας αὐτό, μή περιοριζόμενος εἰς τό θέμα του, μέσα εἰς τό βιβλίον του μέ πνεῦμα ἐμπαθείας καί ἀδικαιολογήτου δριμύτητος, ἐπετίθετο κατά τῆς ἀμουσίας καί ἀγραμματοσύνης τῶν παρ᾿ ἡμῖν ἐκκλησιαστικῶν μουσικῶν διδασκάλων, οἱ ὁποῖοι ὡσάν ἀπαίδευτοι πού εἶναι, ὄχι μόνον δέν εἶναι ἱκανοί νἀναπτύξουν καί νά τελειοποιήσουν τήν μουσικήν ἀλλά καί τήν διαφθείρουν σύν τῷ χρόνῳ ἀκουσίως· ὁ δέ χαρακτηρισμός οὗτος τῶν μουσικῶν διδασκάλων ἦτο γενικός.

________________________________
(5) Πρόκειται περί τοῦ κατόπιν γενομένου ἐπισκόπου Λεύκης Παγκρατίου καί νῦν μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας.

 

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
#6
Ορίστε φίλε μου!

Υ.Γ.Από τη βιβλιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
διάβασα τα 2 πρώτα αρχεία κ μέσα στη δίνη του πυρετού που με καταβάλει, δεν εχω τη δύναμη να συνεχίσω.....
μέχρι τώρα, αγράμματοι κ αδαείς οι ψαλτες της εποχής, γραμματισμένος αυτός.
στο Βατοπαίδι εψαλε ποτέ;;
 

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#7
Ευχαριστίες προς όλους για την άμεση (κ καρποφόρα) ανταπόκριση! Σχετική με την εναρμόνιση είναι η (καθυστερημένη) αντίδραση του εν Κπολει Εκκλ. Μουσικού Συλλόγου δια του Υπομνήματός του προς τον Οικ.Πατριάρχην Μελέτιον Δ΄ (1923). Όποιος το έχει υπόψιν ή δύναται να το βρει, ας το "ανασύρει"! :wink:
 
#8
Ευχαριστίες προς όλους για την άμεση (κ καρποφόρα) ανταπόκριση! Σχετική με την εναρμόνιση είναι η (καθυστερημένη) αντίδραση του εν Κπολει Εκκλ. Μουσικού Συλλόγου δια του Υπομνήματός του προς τον Οικ.Πατριάρχην Μελέτιον Δ΄ (1923). Όποιος το έχει υπόψιν ή δύναται να το βρει, ας το "ανασύρει"! :wink:
Η επιθυμία σας, διαταγή monsieur
Ιδού: http://invenio.lib.auth.gr/record/45152/files/arc-2006-16942.pdf
Νικόλαος Άρχων Τυφλοπόντικας
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#11
Μήπως υπάρχει κάπου «Γνώμαι Περί Της Εναρμονίσεως Της Βυζαντινής Μουσικής» (1920) του Εμμανουήλ Βαμβουδάκη;
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#12
διάβασα τα 2 πρώτα αρχεία κ μέσα στη δίνη του πυρετού που με καταβάλει, δεν εχω τη δύναμη να συνεχίσω.....
μέχρι τώρα, αγράμματοι κ αδαείς οι ψαλτες της εποχής, γραμματισμένος αυτός.
Αυτό ναι, κάνει εντύπωση :D Πάντως για τον Νηλέα και τον Παπαδοπουλο βασικά ίδια λόγια χρησιμοποιεί κι ο Βουδούρης όπως ο Παγκράτιος εδώ :D
 

Attachments

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
#13
Αυτό ναι, κάνει εντύπωση :D Πάντως για τον Νηλέα και τον Παπαδοπουλο βασικά ίδια λόγια χρησιμοποιεί κι ο Βουδούρης όπως ο Παγκράτιος εδώ :D
υπάρχει περίπτωση ψάλτης να βγάλει άλλον ψάλτη ανώτερό του;; θα πώ 3% για να μην πιάσουμε το απόλυτο.
άλλωστε, μην ξεχνούμε ότι ο κάθε ένας θα ήθελε να διαφοροποιηθεί από τους άλλους....
είναι γνωστές οι θέσεις των αμιγώς Κων/των για το Νηλέα...
 
Last edited:

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#14
Η επιθυμία σας, διαταγή monsieur
Ιδού: http://invenio.lib.auth.gr/record/45152/files/arc-2006-16942.pdf
Νικόλαος Άρχων Τυφλοπόντικας
Merci beaucoup, Άρχων! :D Πρόκειται όμως για το Υπόμνημα του Στ.Σταματιάδου περί της εναρμονισμένης εκκλησ. μουσικής εξ αφορμής της λήξης της δοκιμαστικής περιόδου (πείραμα) κ όχι για το εκδεδομένο Υπόμνημα του Εκκλησ.Μουσικού Συλλόγου (Εν Κωνσταντινουπόλει: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1923, σελ. 16). :wink:
 
Top