''Ο τον αμπελώνα φυτεύσας'' ήχος βαρύς εναρμόνιος εκ του γα Ιακώβου Πρωτοψάλτου

Top