Ο Χάρης Συμεωνίδης στην εκπομπή «Μουσική των Ελλήνων»

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#2
Συγχαρητήρια Χάρη!

Τὰ 'πες πολὺ ὠραία. Βιωματικὸς ὁ λόγος, χωρὶς ὠραιοποιήσεις. Ἀπέδωσες ΣΩΣΤΑ τὴν πραγματικὴ πραγματικότητα τοῦ καλοῦ συνειδητοποιημένου ψάλτη, τοῦ μάχιμου ψάλτη τοῦ ἀναλογίου. Αὐτοῦ ποὺ μὲ φαρυγγίτιδα ἀνεβαίνει στὸ ἀναλόγιο, αὐτοῦ ποὺ κάποτε ψάλλει ζερβόδεξος, αὐτοῦ ποὺ κάνει ἀκόμη καὶ εἴσοδο στὸν ἱερέα ψάλλοντας συγχρόνως τὸ δοξαστικὸ στὸν ἑσπερινό, αὐτοῦ ποὺ σκοτώνεται μὲ τὴν σύζυγο ὅταν κάθε Σαββατοκύριακο εἶναι μέσα.

Δὲν προσπάθησες οὕτε νὰ εὐχαριστήσεις οὕτε νὰ κολακέψεις. Μίλησες οὐσιαστικά. Παρακολούθησα μὲ εὐχαρίστηση ΟΛΗ τὴν συνέντευξη μαζὶ μὲ τὴν σύζυγο, ποὺ μολονότι μὴ εἰδικὴ, ἐν τούτοις καθισε καὶ σὲ ἄκουσε. Διευκόλυνε βέβαια καὶ ὁ παρουσιαστὴς ποὺ σὲ ἄφησε ἐλεύθερο νὰ ἀναπτύξεις τὴν σκέψη σου.

Χαίρομαι ποὺ σὲ γνωρίζω, ποὺ σὲ βλέπω νὰ προοδεύεις καὶ χαίρομαι ποὺ ἔχω τὴν τιμὴ νὰ ἔχω συμψάλλει μαζί σου.

Συνέχισε τὴν καλὴ δουλειά, πάντοτε μὲ τὸν γνήσιο καὶ αὐθόρμητο τρόπο σου.
 
Top