Ο Γυναικείος Βυζαντινός Χορός Ιερού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου στο 2ο Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#1

[FONT=&quot]Γυναικείος Βυζαντινός Χορός Ιερού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου[/FONT]
[FONT=&quot](Διευθύνει η κα. Χαρά Γρύλλου-Λενακάκη)[/FONT]​

  1. Ὕμνος εἰς τούς ἐν Ἀρκαδίῳ καί ἁπανταχοῦ τῆς Κρήτης ὑπέρ πίστεως, πατρίδος καί ἐλευθερίας ἀγωνισαμένους, ήχος πλ. δ', ποίημα και μέλος Παύλου Γ. Βλαστού [download mp3]
  2. 15 τροπάρια εἰς τούς ἐν τῇ Ι. Μ. Ἀρκαδίου πεσόντας τῇ 7ῃ καὶ 8ῃ Νοεμβρίου 1866, ήχος πλ. δ' κατά τριφωνίαν, ποίημα Ιερομονάχου Δανιήλ Κουφάκη, τονισθέντα υπό Ανδρέου Γιακουμάκη [download mp3]
  3. «Οἱ τὰ Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες», χερουβικόν της εβδομάδος, ήχος πλ. α', μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου (σειρά α') [download mp3]
 
Top