Ουρανίας αψίδος & Ουκέτι φλογίνη ρομφαία

#1
Μπορεί κάποιος παρακαλώ να ανεβάσει τα μουσικα για: Οὐρανίας ἁψῖδος
και: Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία;
Ευχαριστώ Πολύ.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#4
Μπορεί κάποιος παρακαλώ να ανεβάσει τα μουσικα για: Οὐρανίας ἁψῖδος
και: Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία;
Ευχαριστώ Πολύ.
Τελικά, τα μουσικά κείμενα χρειάζεσαι ή τα ηχητικά;
 

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#8
Η ερώτηση που τέθηκε στο πρώτο μήνυμα με έβαλε σε αναζητήσεις για το "Ουκέτι φλογίνη ρομφαία" το οποίο εν τέλει δεν μπόρεσα να εντοπίσω σε μουσικό κείμενο. Αυτό που εντόπισα όμως ήταν το "Ουκέτι το κράτος του θανάτου" (αναστάσιμο κοντάκιο βαρέος ήχου) το οποίο είναι γραμμένο στο πρότυπο του "Ουκέτι φλογίνη ρομφαία" (κοντάκιο Σταυροπροσκυνήσεως) και μπορεί να το βρει κανείς σε παρασημαντική στα Αναστάσιμα Κοντάκια που έχουν αναρτηθεί εδώ. Ελπίζω ότι, έστω και έτσι, δίνεται μια απάντηση στο αρχικό ερώτημα για το μουσικό κείμενο.
 

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#9
Μπορεί κάποιος παρακαλώ να ανεβάσει τα μουσικα για: Οὐρανίας ἁψῖδος
και: Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία;
Ευχαριστώ Πολύ.
Μετά από πολύ καιρό, βρέθηκε το μουσικό κείμενο για το Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία στο βιβλίο "Αυτόμελα Τροπάρια" του κ. Ιωάννη Καστρινάκη (Χανιά, 2008).
 

Attachments

Top