[Ερώτηση] Οι όροι 'Μουσική Έκφραση', 'Ερμηνεία', και 'Αισθητική' κατά τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη

#1
Από το "Μνημονάρι" του Master Class που έγινε στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2012 παρατηρούμε αναφορές στους όρους 'μουσική έκφραση', 'ερμηνεία', και 'αισθητική'. Στη φωτογραφία στη σελίδα 13 "...διδάσκοντας μουσική έκφραση". Στη σελίδα δεκαοκτώ, στη δεύτερη φωτογραφία (μετά τη "στιγμή περισυλλογής") "...διευθύνοντας το ψάλσιμο των Σορίν - Λαυρεντίου και διδάσκοντας ερμηνεία και αισθητική."

Και προφανώς οι παραπάνω όροι παίζουν σημαντικό ρόλο στα παρακάτω απο την σελίδα εννέα ...

"Ο συντονισμός του χορού ψαλτών και η υψηλή αισθητική ερμηνεία με την θαυμάσια φωνή του Γρηγορίου Αναστασίου ενθουσίασε μέχρι θαυμασμού τους ακροατές, και κυρίως προέβαλε το κριτήριο της ορθής ερμηνείας της σημειογραφίας της Ψαλτικής Τέχνης εκεί στην Ρουμανία.

Στην φίλη ομόδοξη χώρα Ρουμανία τα τελευταία χρόνια πολύ φιλότιμα επιδίδονται στην ανόρθωση και αναγέννηση της παραδόσεως τους, σε όλους τους τομείς, και κυρίως στις εκκλησιαστικές τέχνες, Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική - Ψαλτική, και έχουν ανάγκη, μέσα στις αναζητήσεις τους και τους ποικίλους πειραματισμούς - και πειρασμούς μαζί - να βρουν και να αναπαυθούν στην γνήσια και ορθή έκφραση της ορθόδοξης λατρείας. Και η προβολή και διάδοση της Ψαλτικής Τέχνης, με επιστημονική τεκμηρίωση και εξακρίβωση και με ορθή - τεκμηριωμένη πάλι απ την χειρόγραφη και προφορική παράδοση - ερμηνευτική προσέγγιση της αναλυτικής σημειογραφίας της Νέας Μεθόδου (απ' το 1814 και δώθε) αποτελεί το στερρό και αταλάντευτο εχέγγυο, πάνω στο οποίο να μπορέσουν να θεμελιώσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της Ψαλτικής Τέχνης στην Ρουμανία οι φίλοι μας Ρουμάνοι ψάλτες."

Θα μπορούσαν φίλοι και μαθητές του κ. Γρηγορίου Στάθη να εξηγήσουν περισσότερο? Υπάρχουν άρθρα η βιβλία του κ. Καθηγητή που αφορούν αυτούς τους όρους?

Χρειάζεται η αισθητική, ερμηνευτική, ή και η εκφραστική μόρφωση στη ψαλτική? Συγκεκριμένα τη εννοούμε και ποια θα ήταν τα παραδείγματα?

Ευχαριστώ!

 

Attachments

Top