Οι παλαιοί εκκλησιαστικοί σλαβικοί τίτλοι των ελληνικών ύμνων

#1
This is a very useful book to compare Greek and Old Church Slavonic chant manuscripts. The SAV catalogue for Old Church Slavonic stichirari, if you like.

Atanasov, Asen. Гръцки и Църковнославянски певчески текстове [Greek and Old Church Slavonic chant texts]. Bd. 8.3. Series Catalogorum. Sofia: BAN, 2016.
 

Attachments

Last edited:
Top