Νῦν αἱ δυνάμεις - Γεύσασθε. Ἦχος δ΄ ἄγια

#1
Ἠχογράφηση της 22-03-2017 Ἀπὸ τὸ βιβλίο Μεγ. Ἑβδομάς τοῦ Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ. Χθὲς τὸ ἄκουγα καὶ εἶπα νὰ τὸ διαθέσω στὴν πελατεία μου...;)
Το "Γεύσασθε" εἶναι γραμμές καὶ θέσεις ἀπὸ τὸ "Νῦν αἱ δυνάμεις"... Μὲ μία λέξη, ἔκανα μεταγλώττιση λίγο ἀδέξια βέβαια ἀλλά συμπλήρωσα τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο μὲ τὸ κράτημα ἀπὸ τὸν ὁμόηχο πολυέλαιο "Λόγον ἀγαθὸν σὲ διασκευὴ τοῦ δασκάλου ἀπὸ μνήμης, καὶ μὴ ρωτήσετε τίνος δασκάλου!!!
 

Attachments

#2
Ἠχογράφηση της 22-03-2017 Ἀπὸ τὸ βιβλίο Μεγ. Ἑβδομάς τοῦ Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ. Χθὲς τὸ ἄκουγα καὶ εἶπα νὰ τὸ διαθέσω στὴν πελατεία μου...;)
Το "Γεύσασθε" εἶναι γραμμές καὶ θέσεις ἀπὸ τὸ "Νῦν αἱ δυνάμεις"... Μὲ μία λέξη, ἔκανα μεταγλώττιση λίγο ἀδέξια βέβαια ἀλλά συμπλήρωσα τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο μὲ τὸ κράτημα ἀπὸ τὸν ὁμόηχο πολυέλαιο "Λόγον ἀγαθὸν σὲ διασκευὴ τοῦ δασκάλου ἀπὸ μνήμης, καὶ μὴ ρωτήσετε τίνος δασκάλου!!!
Σας ευχαριστούμε πολύ!!!
 
Top