Νυν αι δυνάμεις - ( Ήχος Πλ. Β) - Χορωδία Κωνστ/τών υπό την διεύθυνσιν του Γεωργίου Τσαούση

Andrew.Marget

Νέο μέλος
#1
«Νυν αι δυνάμεις των ουρανών», ο ύμνος που ψάλλεται αντί Χερουβικού κατά τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, σε μελοποίηση Ιωάννου του Κλαδά σε ήχο πλάγιο του β', σύντμηση Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζουντίου, τονισθέν υπό του Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ Θρασυβούλου Στανίτσα και σε εκτέλεση της Χορωδίας Κωνσταντινουπολιτών υπό την διεύθυνσιν του χοράρχου αυτής Γεωργίου Τσαούση. Η ηχογράφηση προέρχεται από την σειρά κασετών με τίτλο Μουσικόν Απάνθισμα. Το κείμενο προέρχεται από τη γραφίδα του χοράρχου Γεωργίου Τσαούση.
 
Top