Νυν αι δυνάμεις... Ήχος Πλ. Β΄ & Γεύσασθε και ίδετε... Ήχος Α΄

panaretos

παλαιο μελος
#1
Ο αντι χερουβικου ύμνος στην προηγιασμένη λειτουργία ''Νυν αι δυναμεις΄΄ σε ήχο Πλ Β και το Κοινωνικό της προηγιασμένης λειτουργίας ΄΄Γευσασθε και ιδετε΄΄ σε ηχο Α΄ από τον Αρχοντα Πρωτοψάλτη Αλεξανδρείας Παύλο Φορτωμά
 
Top