Νεκρώσιμο κάθισμα γ' ἤχου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Νεκρώσιμο κάθισμα. Ἦχος γ’.

«Εἰ καὶ τὴν ζωὴν ἔσχον βραχεῖαν καὶ τὴν τελευτὴν ταχεῖαν, ἀλλ’ ἐκτησάμην ἁμαρτιῶν ἐλευθερίαν πάτερ φιλόχριστε. Μὴ οὖν ὀδύρου τὴν ἐμὴν στέρησιν, ἀλλ’ ἐπεύχου Χριστῷ δωρήσασθαί μοι τὴν ἀνάπαυσιν»

(χφ. Σινὰ ΜΓ 24 παρακλητικὴ θ’-ι’ αἰ. φ. 6v).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Αὐτό τί εἶναι τώρα; Γιά Σάββατο γ΄ ἤχου; Καί σέ ποῖον ἀπευθύνεται ὁ ὑμνογράφος (πάτερ φιλόχριστε ... ἐπεύχου) ;

Μήπως εἶναι ἀπό νεκρώσιμο σέ νήπια; Καί ἀπευθύνεται τό βρέφος στόν κατά σάρκα πατέρα του;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Οἱ παλαιὲς παρακλητικὲς εἶναι πλουσιώτερες, καθὼς τὸν θ' αἰῶνα, ἀντὶ μηναίων ὑπῆρχε τὸ τροπολόγιο (ἡμερολογιακὰ μὴ πλῆρες μηναῖο (Παλαιστίνη ζ’-θ’ αἰ.)), γενικὰ ἐπίτομο. Τὰ δὲ μηναῖα δὲν ἦταν προσιτὰ στοὺς φτωχότερους ναούς.
 
Top