Ν΄ Ψαλμός Θεοφάνεια Κυριακή

#1
Το Τυπικό της εκκλησίας της Κύπρου ορίζει για τα Θεοφάνεια ημέρα Κυριακή.
Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς· «Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρέτ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς ψάλλεται καὶ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Σε αντίθεση με Ημερολόγιο Πατριαρχείου και Δύπτιχα της Ελλάδος.
 
#2
Ὁ νʹ ψαλμὸς ψάλλεται καὶ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
Αυτή είναι η αρχαία πρακτική, όποια εορτή και αν πέσει την Κυριακή. Ενώ φαίνεται ότι αυτό έχει εγκαταλειφθεί στο ΤΜΕ για τις ακίνητες δεσποτοθεομητορικές εορτές, για μία περίπτωση (Κυριακή του Θωμά) διατηρείται.
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#3
Το Τυπικό της εκκλησίας της Κύπρου ορίζει για τα Θεοφάνεια ημέρα Κυριακή.
Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς· «Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρέτ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς ψάλλεται καὶ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Σε αντίθεση με Ημερολόγιο Πατριαρχείου και Δύπτιχα της Ελλάδος.
Ψάλλεται και γίνεται ασπασμός όταν διαβάζεται αναστάσιμο εωθινό Ευαγγέλιο, άρα...
Αυτό δικαιολογεί, ίσως, και την περίπτωση της Κυριακής του Θωμά όπου διαβάζεται το α' εωθινό Ευαγγέλιο.
 
Last edited:

rum

Αλ. Προκοπίου
#5
Ψάλλεται και γίνεται ασπασμός όταν διαβάζεται αναστάσιμο εωθινό Ευαγγέλιο
Έτσι είχα και εγώ την εντύπωση να γίνεται.

Ομοίως γι' αυτό το λόγο λέγομεν το "Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι...", διότι αναγνώσθηκε Αναστάσιμον ευαγγέλιον. Επίσης, ο Ν' ψαλμός ψάλλεται για να γίνει ο ασπασμός του ι. Ευαγγελίου.

Πιστεύω πως εδώ δεν γίνεται προσκύνησις μόνον του ι. Ευαγγελίου, αλλά της Αναστάσεως γενικά. Γι' αυτό προειγείται το "Ανάστασιν Χριστού".
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis / Δημήτριος Καλπακίδης
#6
Έτσι είχα και εγώ την εντύπωση να γίνεται.
Ομοίως γι' αυτό το λόγο λέγομεν το "Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι...", διότι αναγνώσθηκε Αναστάσιμον ευαγγέλιον. Επίσης, ο Ν' ψαλμός ψάλλεται για να γίνει ο ασπασμός του ι. Ευαγγελίου.
Πιστεύω πως εδώ δεν γίνεται προσκύνησις μόνον του ι. Ευαγγελίου, αλλά της Αναστάσεως γενικά. Γι' αυτό προηγείται το "Ανάστασιν Χριστού".
Υπάρχει διαφορετική "θεώρηση" ή προσέγγιση μεταξύ του ΤΑΣ (και των άλλων αρχέτυπων τυπικών) και του ΤΜΕ. Αν διαβάσετε τις παραπομπές του Εμμανουήλ Αβραμίδη θα βγάλετε συμπεράσματα. Κατά το ισχύον ΤΜΕ ψάλλεται ο Ν' ψαλμός μόνο όταν προηγείται Ευαγγέλιον από του Βήματος. Το κριτήριο δεν είναι το "Ανάστασιν Χριστού" κατά το ΤΜΕ αλλά το Εωθινό Ευαγγέλιον από του Βήματος (κι όχι από των Βημοθύρων). Λέμε το "Ανάστασιν Χριστού" και στην περίπτωση που συμπέσει Θεομητορική Εορτή Κυριακή, και πάντα την περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Οπότε το "διότι αναγνώσθηκε Αναστάσιμον Ευαγγέλιον" είναι ατυχέστατη διατύπωση- σύνδεση για το πότε λέμε το "Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι".
 
Last edited:
Top