Μυστήριον Ξένον

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Συγχαρητήρια!
Ἔχεις καί τό μουσικό κείμενο;
Τό λειτουργικό κείμενο ἀπό ποῦ τό πῆρες;

(Ἄν συμπληρώσεις αὐτά θά τό ἀντιγράψουμε καί στό ἀγγλικό φόρουμ)


 

agrovas

Βασίλης Αγροκώστας
#3

Συγχαρητήρια!
Ἔχεις καί τό μουσικό κείμενο;
Τό λειτουργικό κείμενο ἀπό ποῦ τό πῆρες;

(Ἄν συμπληρώσεις αὐτά θά τό ἀντιγράψουμε καί στό ἀγγλικό φόρουμ)


Από εδώ το λειτουργικό κείμενο http://homes.chass.utoronto.ca/~chatzis/Mysterion.htm

Μουσικό κείμενο δεν υπάρχει γιατί έκανα την προσαρμογή του μέλους προφορικά χωρίς να το καταγράψω.
 
Top