Μπουραζέρι - Διάφορα

#22
Επί τέλους απόκτησα κάποιες πολύ καλές ηχογραφήσεις με τους πατέρες του Κελλίου ψάλλοντας σε μία Θεία Λειτουργία στο "σπίτι" τους.

Δεν ξέρω την χρονολογίαν, αλλά πρέπει να είναι πριν κάποια χρόνια, επειδή ο πατήρ ο οποίος λέγει τα του διακόνου (δεν ξέρω το όνομά του) είναι ιερέας από τουλάχιστον 2012, εάν δεν κάνω λάθος. Εγώ, όταν πήγαινα εκεί, τον έβλεπα να ήταν ο τυπικάρης του Κελλίου.
Από ό,τι ακούγεται στο τέλος, λέγουν χύμα "Εις μνημόσυνον". Πρέπει να ήταν εορτή ενός Αγίου.
Όποιος γνωρίζει ποιος είναι ο συνθέτης του Χερουβικού, ας μας το πει.

Χαίρετε! :)
Το Χερουβικό είναι σύνθεση του Πέτρου Εφεσίου.
 

Attachments

Top