[Ερώτηση] Μνημόσυνο Ψυχοσάββατου

#1
Θα ήθελα να ρωτήσω αν στο μνημόσυνο των ψυχοσαββάτων στο σημείο που λέει "Τα ελέη του Θεού.................ημών αιτησώμεθα" ο χορός απαντά Παράσχου Κύριε,όπως γράφει στο τυπικό γιατί ο ιερέας μας διόρθωσε λέγοντας ότι στο σημείο αυτό τα ψυχοσάββατα λέμε Κύριε ελέησον.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


«Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Κύριε ἐλέησον γ'.
Ἐτι δεόμεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου δούλου τοῦ Θεοῦ..., καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτῷ πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον.
Κύριε ἐλέησον γ'.
Ὅπως Κύριος ὁ Θεός, τάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται.
Κύριε ἐλέησον γ’.
Τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ἄφεσιν τῶν αὐτοῦ ἁμαρτιῶν, παρὰ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν αἰτησώμεθα.
Παράσχου Κύριε»
(Ἱεροδιακονικὸν ἐκδ. Πανσέληνος 1989 σ. 114).
 
#3
Αδελφέ σ'ευχαριστώ, θα το δω τ΄ απόγευμα.Αν υπάρχει και άλλη θέση πάντως γιά το θέμα θα μ'ενδιέφερε γιατί πριν από λίγο είδα εδώ http://www.psaltoupolis.gr/ ότι στην ακολουθία του Ψυχοσάββατου στο μνημόσυνο και στο συγκεκριμένο σημείο έχει Κύριε Ελέησον .
 
Last edited:
Top