Μικρὸς ἑσπερινὸς ἀγρυπνίας κατὰ τὴν Διακαινήσιμον Ἑβδομάδα - Ἀπορία

romios1

Νέο μέλος
#1
Χαίρετε.
Καίτοι ὁ Μικρὸς ἑσπερινὸς θεωρεῖται ὡς ἐν μοναστηρίοις ἀκολουθία, μήπως ὑπάρχει κάπου γραμμένο (ἢ σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ τυπικά) νὰ ὁρίζουν πῶς τελεῖται π.χ. μία ἀγρυπνία κατὰ τὴν Διακαινήσιμον Ἑβδομάδα; Ἔχοντας λίγη προσκυνηματικὴ ἐμπειρία πανηγύρεωνι ἱερεῶν μονῶν, παρατήρησα ὅτι σχεδὸν ὅλα κοινῶς τήρουν ἁπλὴ τάξι· ἤτοι ὁ Ἱερεὺς εὐλογάει ἄνευ εὐχῶν λυχνικοῦ (ἡ ὡραία πύλη παραμένη/καταπέτασμα κλειστή/ό), δὲν γίνονται αἰτήσεις (εἰρηνικά, ἐκτενὴ καὶ πληρωτικά) μὲ μόνο τὸ «Ὅτι σοῦ ἐστιν» τοῦ Τρισαγίου καὶ ἀπόλυσι. Κακῶς, ἐγὼ δὲν εὐκαίρησα νὰ βρεθῶ ποτὲ σὲ ἀγρυπνία σὲ μονὴ κατ’αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα.
Ἂν ἔχῃ κάποιος κάποια πεῖρα ἢ γνῶσι, ἐκτιμῶ πολύ.
Υ.Σ. Ἴσως νὰ μὴν ὑπάρχουν εἰς παλαιὰ τυπικὰ διατάξεις, παρὰ μόνον ἴσως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὶς 7 Ἀπριλίου...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
...τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὶς 7 Ἀπριλίου...
Μπορεῖ νά εἶστε παλαιοημερολογίτης, ἀλλά τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἶναι στὶς 25 Μαρτίου (γιά νά μήν ἀποροῦν αὐτοί πού διαβάζουν).

Ὅσο γιά τή διάταξη πού ζητᾶτε θά τή βρεῖτε στά:
ΤΑΣ, κεφ. ΜΕ΄ Ἀπορουμένων
ΤΔ, σελ. 293
ΤΓΡ, σελ. 599 καί 606

Παρόμοιο θέμα ἐδῶ μέ συνημμένα στό τέλος τά 2 ἀπό τά 4 πού σᾶς ἔδειξα.

(Συντομογραφίες Τυπικών)
 
Top