Μεσῴδιο θεοτοκίο Κυριακῆς τοῦ παραλύτου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Πρὸς ἀποφυγὴν ἐπανάληψης, μεσῴδιο θεοτοκίο ψάλλεται τὸ μετὰ τὴν γ’ ᾠδὴ τοῦ τριαδικοῦ κανόνα τοῦ μεσονυκτικοῦ ἤ τὸ τῆς β’ στιχολογίας τῆς Κυριακῆς γ’ ἤχου τῆς Παρακλητικῆς.
 
Top