Μεγαλυνάριο προ του «Σε την υπέρ νουν» την εορτή της Αναλήψεως

#1
Αγαπητοί αδερφοί δεν ξέρω αν είναι η σωστή ενότητα.....ή αν έχει ξανασυζητηθεί το παρακάτω...:

Εις την εορτή της Αναλήψεως ...αντί του Άξιον Εστί ψάλλεται η θ΄ωδή :''Σε την υπερ νουν..."
κάπου έχω δει (σε μουσικό βιβλίο αν θυμάμαι καλά...) ότι μπορεί να προηγηθεί το μεγαλυνάριο:
''Μεγάλυνον ψυχή μου Τον Αναληφθέντα σαρκί προς τον Πατέρα Σωτήρα και Δεσπότη.''
Τι γνώμη έχει το φόρουμ...

......αν ισχύει ....βολεύει κιόλας ....διότι ηκαταβασία είναι σχετικά μικρή ....
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Αὐτό τό θυμᾶστε ἀπό τά Δίπτυχα τοῦ 2008, σελ. 166, σημ. 152, μαζί μέ ἕνα ἄλλο μεγαλυνάριο, γιά τά τροπάρια ὅμως, καί ὄχι τόν θεομητορικό εἱρμό. Ἔτσι γράφει ἐκεῖ ὁ κ. Διονύσιος Ἀνατολικιώτης.
Ὅμως σ᾿ αὐτό τό θέμα, γιά ἀντίστοιχο μεγαλυνάριο τοῦ α΄ κανόνος τῆς Πεντηκοστῆς «᾿Απόστολοι τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου, λαβόντες ἐξεπλήττοντο, ἑτέραις γλώσσαις λαλοῦντες, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου», ἀναφέρεται ὅτι ὑπάρχει ἡ μαρτυρία καί δυνατότης νά προτάσσεται καί τοῦ θεομητορικοῦ εἱρμοῦ/καταβασίας (ἄν καί ὑπάρχει καί θεομητορικόν μεγαλυνάριον). Αὐτό συνέβαινε καί μέ τό παραδόξως μαρτυρούμενον στά Χριστούγεννα «Μάγοι καὶ ποιμένες...». Ἀλλ᾿ αὐτό ὅμως ἔχει διορθωθεῖ στά Δίπτυχα καί στό ΣΤ.


 
#3

Αὐτό τό θυμᾶστε ἀπό τά Δίπτυχα τοῦ 2008, σελ. 166, σημ. 152, μαζί μέ ἕνα ἄλλο μεγαλυνάριο, γιά τά τροπάρια ὅμως, καί ὄχι τόν θεομητορικό εἱρμό......


Αν θυμάμαι καλά το έχω δει στην Θ.Λ.Αδρέου Μοναχού.....
στην ενότητα καταβασίαι αντί του Αξ.Εστ....και μάλιστα απ'ότι
θυμάμαι....έχει αν όχι σ΄όλες στις περισσότερες καταβασίες ....να
προηγείται...μεγαλυνάριο.
 
Top