Μεγαλυνάρια [προαιρετικά] για τους δύο κανόνες της θ΄ ωδής της Πεντηκοστής

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Μετέφερα τό μήνυμα τοῦ Ἀχιλλέα σέ νέο θέμα, ἀπό τό θέμα «Όρθρος Κυριακής 23-5-10 Πεντηκοστή», ὅπου καί ἡ ἀναφορά σέ ἕνα μεγαλυνάριο γιά τόν β΄ κανόνα.

Ευχαριστούμε . Δεν θυμάμαι καλά αν είχαν ξανανέβει στο ψαλτολόγιο οι στίχοι.
Θυμᾶσαι στά Δίπτυχα 2008 σέ ὑποσημείωση, παράθεση ὑπό Διονυσίου μεγαλυναρίων ἀποδιδομένων «εἰς τὸν ὅσιον Νικόδημον τὸν Ἀθωνίτην» (ὅποιος μπορεῖ ἄς σκανάρει ἤ ἀντιγράψει γιά τήν πληρότητα τοῦ θέματος).
Στό θέμα «Ἀπόδοσις Πεντηκοστῆς» εἶχε γίνει ἀναφορά πάλι στό ἕνα τοῦ β΄ κανόνος (Πρβλ. Τυπικὸν Γ. ῾Ρήγα, σ. 869, καὶ «Σύστημα Τυπικοῦ» ὑποσ. 1383).
Σχετικά θέματα:
Μεγαλυνάριο προ του «Σε την υπέρ νουν» την εορτή της Αναλήψεως
Μεγαλυνάρια Θ΄ ωδής στη Σλαβική Παράδοση


 
Top