Μεγάλη Εβδομάδα 2021

#1
Το σύντομο «Αλληλούια» και το αργό «Ιδού ο νυμφίος έρχεται» όπως το έψαλλαν οι Ξενοφωντινοί πατέρες την Μεγάλη Τρίτη 2021, στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος.
Το κείμενο είναι από τον «Μουσικό Θησαυρό» 1935.

 
Last edited:
#2
Το χερουβικό της προηγιασμένης «Νυν αι δυνάμεις», σε ήχο πλ. δ΄ και μελοποίηση του Θεοδώρου Φωκαέως, όπως το έψαλλαν οι πατέρες της Ι. Μ. Ξενοφώντος την Μεγάλη Τρίτη.
Το κείμενο είναι από τον «Μουσικό Θησαυρό» 1935

 
Last edited:
#3
Τα Πασαπνοάρια όπως τα έψαλλαν οι πατέρες της Ι. Μ. Ξενοφώντος την Μεγάλη Τρίτη 2021.
Τα κείμενα είναι από το δοξαστάριον του Πέτρου λαμπαδαρίου (Εφεσίου) 1820 και την Μεγάλη Εβδομάδα του Κωνσταντίνου Πρίγγου 1969.

 
Last edited:
#4
Το δοξαστικό των αίνων «Του κρύψαντος το τάλαντον» όπως το έψαλλαν οι πατέρες της ι. Μ. Ξενοφώντος την Μεγάλη Τρίτη 2021.
Το κείμενο είναι από την Μεγάλη Εβδομάδα του Κωνσταντίνου Πρίγγου 1969.

 
Last edited:
#5
Το τροπάριο της Κασσιανής μοναχής του Πέτρου λαμπ. όπως το έψαλλαν οι πατέρες της Ι. Μ. Ξενοφώντος την Μεγ. Τετάρτη 2021.
Το κείμενο είναι από τον «Μουσικό Θησαυρό» 1935.


 
Last edited:
#6
Το τροπάριο της Κασσιανής μοναχής του Κωνσταντίνου Πρίγγου, όπως το έψαλλαν οι πατέρες της Ι. Μ. Ξενοφώντος την Μεγ. Τετάρτη 2021.
Το κείμενο είναι από την Μεγάλη Εβδομάδα του Κωνσταντίνου Πρίγγου 1969


 
Last edited:
#7
Το δοξαστικό της Μεγάλης Πέμπτης εσπέρας «Γέννημα εχιδνών», όπως το έψαλλαν οι πατέρες της Ι. Μ. Ξενοφώντος.
Το κείμενο είναι από τον δοξαστάριο του Πέτρου λαμπαδαρίου (Εφεσίου) 1820.


 
Last edited:
#8
Η Θεία Λειτουργία όπως τελέσθηκε την Μεγάλη Πέμπτη στην Ι. Μ. Ξενοφώντος.
Το χερουβικό «Του δείπνου σου» σε πλ. β΄, είναι απάνθισμα θέσεων παλαιών και νέων διδασκάλων.
Τα λειτουργικά σε πλ. β΄, είναι κατά βάση του ιερομ. Θεοφάνους Βατοπαιδινού.
Τα λειτουργικά του Μεγ. Βασιλείου σε β΄, είναι του Ιωάννου πρωτ. τα «αρχαία».

 
#9
Ο θεομητορικός ύμνος «Επί σοι χαίρει Κεχαριστωμένη» σε ήχο πλ. α΄ του Δημ. Σουρλαντζή, όπως το έψαλλαν οι πατέρες στην Ι. Μ. Ξενοφώντος την Μεγάλη Πέμπτη 2021.
Το κείμενο είναι από την Θεία Λειτουργία του Δημ. Σουρλαντζή.

 
#10
Το δοξαστικό των αποστίχων της Μεγάλης Παρασκευής εις τον εσπερινόν «Σε τον αναβαλλόμενον» πλ. α΄ του Πρίγγου όπως το έψαλλαν οι πατέρες της Ι. Μ. Ξενοφώντος.
Το κείμενο είναι από την Μεγάλη Εβδομάδα του Κωνσταντίνου Πρίγγου 1969.

 
Top