Μανώλης Χατζημάρκος: Δύναμις. Άγιος ο Θεός.

#1
Γεια!

Ξέρει κανείς από πού μπορώ να βρω το μουσικό κείμενο για αυτήν την έκδοση του 'Δυναμίς'?


Σας ευχαριστώ, και ο Θεός ευλογεί.

Τα καλύτερα,
Μάρκο
 
Top